Charles i Mary Beard

Història dels Estats Units

(març del 1921)


Charles Beard, Mary Beard, History of the United States, Macmillan, March 1921.
Transcrit per Distributed Proofreaders.
Indexat per Andy Blunden.

Traducció de l’Arxiu Virtual dels Marxistes


ÍNDEX

Prefaci.

Part I. El període colonial

Capítol I. La gran migració a Amèrica.

· Les agències de colonització americana.

· Els pobles colonials.

· El procés de colonització.

Capítol II. Agricultura, indústria i comerç colonials.

· La terra i el moviment cap a l’oest.

· Desenvolupament industrial i comercial.

Capítol III. Progrés social i polític.

· El lideratge de les esglésies.

· Escoles i col·legis.

· La premsa colonial.

· L’evolució en institucions polítiques.

Capítol IV. El desenvolupament del nacionalisme colonial.

· Relacions amb els indians i els francesos.

· Els efectes de la guerra en les colònies.

· Relacions colonials amb el govern britànic.

· Resum del període colonial.

Part II. Conflicte i independència

Capítol V. El nou curs en la política imperial britànica.

· Jordi III i el seu sistema.

· Ministres de Jordi III i les llurs polítiques colonials.

· La resistència colonial força la revocació.

· Represa de les polítiques britàniques d’ingressos i de comerç.

· Resistència renovada a Amèrica.

· Represàlia del govern britànic.

· De la reforma a la revolució a Amèrica.

Capítol VI. La revolució americana.

· Resistència i represàlia.

· Independència americana.

· L’establiment del govern i la nova fidelitat.

· Afers militars.

· Les finances de la revolució.

· La diplomàcia de la revolució.

· Pau a la fi.

· Resum del període revolucionari.

Part III. Fonaments de la Unió i de la política nacional

Capítol VII. La formació de la constitució.

· La promesa i les dificultats d’Amèrica.

· La convocatòria d’una convenció constitucional.

· El marc de la constitució.

· La lluita per la ratificació.

Capítol VIII. El xoc de partits polítics.

· Els homes i mesures del nou govern.

· L’aparició de partits polítics.

· Influències estrangeres i política interior.

Capítol IX. Els republicans jeffersonians al poder.

· Principis i polítiques republicanes.

· Els republicans i el Gran Oest.

· La guerra republicana per la independència comercial.

· Els nacionalitzats republicans.

· Les decisions nacionals del Jutge en Cap Marshall.

· Resum de la Unió i la política nacional.

Part IV. L’oest i la democràcia jacksoniana.

Capítol X. Els grangers més enllà dels Apalatxes.

· Preparació de l’assentament de l’oest.

· La migració i els nous estats de l’oest.

· L’esperit de la frontera.

· L’oest i l’est es troben.

Capítol XI. Democràcia jacksoniana.

· El moviment democràtic a l’est.

· La nova democràcia entra en l’arena.

· La nova democràcia a Washington.

· L’ascens dels whigs.

· La interacció entre l’opinió americana i l’europea.

Capítol XII. La frontera mitjana i el gran oest.

· L’avenç de la frontera mitjana.

· Cap al Pacífic – Texas i la guerra mexicana.

· La Costa del Pacífic i Utah.

· Resum del desenvolupament de l’oest i la política nacional.

Part V. Conflicte seccional i reconstrucció.

Capítol XIII. L’ascens del sistema industrial.

· La revolució industrial.

· La revolució industrial i la política nacional.

Capítol XIV. El sistema de plantacions i la política nacional.

· Esclavitud – nord i sud.

· L’esclavitud en la política nacional.

· La deriva dels fets cap al conflicte irreprimible.

Capítol XV. La guerra civil i la reconstrucció.

· La Confederació del Sud.

· Les mesures de guerra del govern federal.

· Els resultats de la guerra civil.

· Reconstrucció en el Sud.

· Resum del conflicte seccional.

Part VI. Creixement nacional i política mundial.

Capítol XVI. L’evolució política i econòmica del Sud.

· El Sud al final de la guerra.

· La restauració de la supremacia blanca.

· L’avenç econòmic del Sud.

Capítol XVII. Negoci empresarial i el Partit Republicà.

· Ferrocarrils i indústria.

· La supremacia del Partit Republicà (1861-1885).

· El creixement de l’oposició al domini republicà.

Capítol XVIII. El desenvolupament del gran oest.

· Els ferrocarrils com a pioners.

· L’evolució de la ramaderia i l’agricultura.

· Mineria i manufactura a l’oest.

· L’admissió de nous estats.

· La influència del llunyà oest en la vida nacional.

Capítol XIX. Problemes interiors davant del país (1865-1897).

· La qüestió monetària.

· L’aranzel protector i la taxació.

· Els ferrocarrils i trusts.

· Els partits minoritaris i agitació.

· La batalla per la moneda sòlida del 1896.

· Mesures i resultats republicans.

Capítol XX. Amèrica, una potència mundial (1865-1900).

· Relacions exteriors americanes (1865-1898).

· Cuba i la guerra espanyola.

· Polítiques americanes a les Filipines i a l’Orient.

· Resum de creixement nacional i política mundial.

Part VII. Democràcia progressiva i la guerra mundial.

Capítol XXI. L’evolució de les polítiques republicanes (1901-1913).

· Afers exteriors.

· Administració colonial.

· Les polítiques interiors de Roosevelt.

· Activitats legislatives i executives.

· L’administració del president Taft.

· Insurgència progressiva i l’elecció del 1912.

Capítol XXII. L'esperit de reforma a Amèrica.

· Una era de crítica.

· Reformes polítiques.

· Mesures de reforma econòmica.

Capítol XXIII. La nova democràcia política.

· L’ascens del moviment de la dona.

· La lluita nacional pel sufragi de la dona.

Capítol XXIV. Democràcia industrial.

· Cooperació entre patrons i empleats.

· L’acens i creixement del treball organitzat.

· Les relacions més àmplies del treball organitzat.

· Immigració i americanització.

Capítol XXV. El president Wilson i la guerra mundial.

· Legislació interior.

· Polítiques colonial i exterior.

· Els Estats Units i la guerra europea.

· Els Estats Units en guerra.

· L’acord de París.

· Resum de democràcia i guerra mundial.