TONY CLIFF

(Ygael Gluckstein, també signà com a L. Rock)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres:

1975: Portugal en la cruïlla

1999: El trotskisme després de Trockij

2000: El marxisme davant el mil·lenniArticles:

1938: La política britànica a Palestina

1938: Sobre el conflicte entre hebreus i àrabs

1939: Política de classes a Palestina

1945: L'Orient Mitjà en una cruïlla

1947: El conflicte d'Índia

1957: Mao Zedong i l'estalinisme

1957: Perspectives de l'economia de guerra permanent

1958: El rerefons d’Hongria

1969: Sobre les perspectives

1980: El dret al treball – un nou estadi?

1982: Del sionisme al genocidi

1992: Lluita de classes als anys 1990

1997: Arribarà un canvi, però com?

1998: Els hebreus, Israel i l'holocaust

1998: La prova del temps

1998: Revolució i contra-revolució: lliçons per a Indonèsia

Altres texts:

1947: No tot el que llueix és or.

1956: Rússia, de Stalin a Krus’c’ev.
Tony Cliff Internet Archive