ALEKSANDRA KOLLONTAI
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia1905: Sobre la qüestió de la lluita de classes

1913: El Dia de la Dona

1916: Volem una escissió els internacionalistes?

Camí de l’Eros alat (Lletra als joves treballadors, maig de 1923)


Kollontai Internet Archive