KARL MARX i FRIEDRICH ENGELS


Secció Catalana de The Marxists' Internet Archive.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia de Marx

Obres escollides de Marx i Engels

1843 (Marx): De la qüestió jueva.

1845 (Marx): Tesis sobre Feuerbach (.rtf)

1847 (Engels): Fonaments de comunisme (.rtf).

1847 (Marx): La misèria de la filosofia.

1848 (Marx i Engels): El manifest comunista.

1849 (Marx): Treball assalariat i capital (.rtf)

1850 (Marx i Engels): Missatge del Comitè Central a la Lliga dels Comunistes (.doc) (.pdf)

1854 (Marx): El divuit de brumari de Louis Bonaparte.

1859 (Marx): Prefaci a la Crítica de l'Economia Política.

1867 (Marx): El capital. Primera part.

El capital. Segona part.

1871 (Marx): La guerra civil a França.

1872 (Engels): La qüestió de l’habitatge.

1875 (Marx): Crítica del programa de Gotha.

1880 (Engels): Socialisme científic i socialisme utòpic

1881 (Marx): Anotacions al Manual de política econòmica d’Adolph Wagner.

1884 (Engels): L'origen de la família, la propietat i l'estat.

1886 (Engels): Ludwig Feuerbach i la fi de la filosofia clàssica alemanya.

1888 (Engels): El paper de la violència en la història.

1891 (Engels): Crítica del programa d'Erfurt.

En preparació: La ideologia alemanya (1846); Tercer volum del Capital.

Articles i altres textos

Correspondència


Recull d'edicions catalanes d'obres de Marx:

La Ideologia alemanya : Feuerbach / Karl Marx, Friedrich Engels. Barcelona : Edicions 62, 1969.

La Ideologia alemanya (2 volums); Karl Marx, Friedrich Engels ; traducció a cura de Jordi Moners i Sinyol. Barcelona : Laia, 1987.

La Misèria de la filosofia : resposta a la Filosofia de la misèria de Proudhom / Karl Marx ; prefaci de F. Engels; traducció de Jordi Arquer. Barcelona : Marxista, 1937.

La Misèria de la filosofia : resposta a la Filosofia de la misèria de Proudhom / Karl Marx ; prefaci de F. Engels. Barcelona : 7x7, DL 1979.

Manifest del Partit Comunista / Karl Marx i Frederich Engels ; versió d'E. Granier-Barrera ; introducció de M. Serra i Moret. Barcelona : Arc de Barà, 1930.

Manifest del Partit Comunista ; Carles Marx i Frederic Engels. Barcelona : Treball, 1948.

Manifest del partit comunista ; Karl Marx, Friedrich Engels ; presentació: Jesús Mª Rodés ; pròleg per Manuel Serra i Moret i Joan Comorera ; [traducció directa de l'alemany per Pau Cirera]. Barcelona : Undarius, 1976.

Manifest del partit comunista ; K. Marx, F. Engels ; [traducció de Jordi Moners i Sinyol. Barcelona : La Magrana : Edicions 62, 1977.

Manifest comunista ; Karl Marx, Friedrich Engels ; [traducció: Glòria Battestini]. Barcelona : LUB, 1997.

Manuscrits econòmico-filosòfics / Karl Marx ; traducció i edició a cura de Gerard Vilar. Barcelona : Edicions 62, 1991.

Teoria econòmica / Karl Marx ; a cura de Robert Freedman ; introducció de Harry Schwartz ; [traducció de Jordi Solé-
Tura]. Barcelona : Edicions 62, 1967.

El Capital (6 volums). Traducció i edició a cura de Jordi Moners. Barcelona: Edicions 62, 1983.

Crítica dels programes de Gotha i Erfurt / Karl Marx i Friedrich Engels. Barcelona : Edicions 62, 1971.

La Guerra civil a França el 1871 ; introducció de Friedrich Engels.Barcelona: Edicions 62, 1970.

Cartes a Kugelmann (1862-1874) / Karl Marx ; introducció d'E. Czobel. Barcelona : Edicions 62, 1970.

Cartes sobre El capital ; K. Marx i F. Engels ; [recull de cartes i notació realitzats per G. Badia ; traducció de R. Folch ; revisió de S. Soler]. Barcelona : Edició de Materials, 1967.