PAUL MATTICK
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Libres:

Marx i Keynes: Els límits de l’economia mixta (1969)

Articles:

Cal retirar les barricades (8.1937)

Karl Kautsky, de Marx a Hitler (1939)

El marxisme i la nova física (1960)

Armes i capital (1968)


Paul Mattick Internet Archive