E. SYLVIA PANKHURST


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Opuscles:

1918: Habitatge i revolució obrera.

1918: Educació de les masses.

1922: La veritat sobre la guerra del petroli.

Sèries d’articles:

1921: El comunisme i les seues tàctiques

Articles:

Un pogrom anti-jueu a Londres (Women's Dreadnought, 26.5.1917)

1919: Els obrers britànics i la Rússia soviètica

1923: La societat futura

Lletres:

Lletra a Lenin (27 d’octubre del 1920)
E. Sylvia Pankhurst Archive