John Reed

Deu dies que sacsejaren el món

Introducció


Vaig llegir aquest llibre de John Reed, Deu dies que sacsejaren el món, amb el major interès i sense que mai em defallís l'atenció. El recomano sense reserves als treballadors del món. Aquest és un llibre del que m'agradaria veure'n publicats milions d'exemplars i traduït a totes les llengues. Dóna una visió lleial i ben viva dels esdeveniments tant significatius per a la compressió del que són realment la Revolució Proletària i la Dictadura del Proletariat. Aquests problemes es discuteixen abastament, però abans de què un accepti o refusi aquestes idees, cal que entengui el ple significat de la seva decisió. El llibre de John Reed no hi ha pas dubte ajudarà a aclarir aquesta qüestió, que és el punt fonamental del moviment obrer internacional.

N. LENIN.
Fi del 1919.


Prefaci de l'autor