John Reed

Deu dies que sacsejaren el món

Notes i explicacions

Preparades per John Reed


Pel lector corrent la multiplicitat d'organitzacions russes—grups polítics, comitès i comitès centrals, soviets, dumes i sindicats—resultarà extremadament confosa. Per aquesta raó donc unes breus definicions i explicacions.

Partits polítics

En les eleccions a l'Assemblea Constituent, hi havia disset paperetes a Petrograd, i en determinades ciutats de províncies fins a quaranta; però el següent resum dels objectius i composició dels partits polítics es limita als grups i faccions esmentats en aquest llibre. Tan sols s'hi pot assenyalar l'essència dels llurs programes i el caràcter general dels llurs estatuts...

1. Monàrquics, de diferents tendències, octubristes, etc. Aquestes faccions en un moment poderoses ja no existeixen obertament; o bé treballen clandestinament, o els llurs membres s'uniren als cadets, en la mesura que els cadets adoptaren gradualment el llur programa polític. En aquest llibre hi són representatius Rodzianko i S'ulgin.

2. Cadets. Dits així per les inicials del seu nom, constitucional-demòcrates. El seu nom oficial és «Partit de la Llibertat del Poble». Sota el tsar es componia dels liberals de les classes propietàries i els cadets eren el gran partit de la reforma política, que es corresponia a grans trets al Partit Progressista d'Amèrica. Quan esclatà la revolució el març del 1917, els cadets constituiren el primer govern provisional. El govern cadet fou enderrocat l'abril perquè es declarà favorable als objectius imperialistes dels aliats, i àdhuc dels objectius imperialistes del govern tsarista. A mesures que la revolució esdevenia més i més social i econòmica, els cadets es feien més i més conservadors. Els seus representants en aquest llibre són Miliukov, Vinaver, S'atskij.

2a. Grup dels homes públics. Després que els cadets s'haguessen fet impopular per les llurs relacions amb la contrarevolució de Kornilov, es formà a Moscou el Grup dels homes públics. Delegats del Grup dels homes públics reberen carteres en el darrer govern Kerenski. El Grup es declarava apartidista, per bé que els seus intel·lectuals eren homes com Rodzianko i S'ulgin. Es composava dels banquers, comerciants i fabricans més «moderns», que eren prou intel·ligents com per adonar-se que calia combatre els soviets amb les llurs pròpies armes—organització econòmica. Exemples del Grup: Lianozov, Konovalov.

3. Social-populistes, o Trudoviki (Grup Laborista). Numèricament un partit petit, compost d'intel·lectuals moderats, dirigents de les societats cooperatives i pagesos conservadors. Tot i afirmar-se com a socialistes, els populistes donaven suport realment als interessos de la petita burgesia—oficinistes, botiguers, etc. Per descendència directa, hereus de la tradició de compromís del Grup Laborista de la Quarta Duma Imperial, que es composava majoritàriament de representants de la pagesia. Kerenki era el dirigent dels Trudoviki a la Duma Imperial quan esclatà la revolució de març del 1917. Els social-populistes són un partit nacionalista. Els llurs representants en aquest llibre són: Pes'ekhanov, C'aikovskij.

4. Partit Obrer Socialdemòcrata Rus. Originalment socialistes marxians. En un congrés del partit del 1903, el partit s'escindí degut a la qüestió de la tàctica, en dues faccions—la majoria (bols'instvo), i la minoria (mens'instvo). D'això sorgiren els noms de «bols'eviki» i «mens'eviki»—«membres de la majoria» i «membres de la minoria». Aquests dos sectors esdevingueren partits diferents, tots dos anomenats «Partit Obrer Socialdemòcrata Rus», i tot dos es proclamaven marxians. D'ençà de la revolució del 1905 els bolxevics eren realment la minoria, i de nou foren la majoria a partir del setembre del 1917.

a. menshevics. Aquest partit inclou totes les tendències socialistes que creuen que la societat ha de progressar per evolució natural cap al socialisme, i que la classe obrera ha de conquerir primer el poder polític. També és un partit nacionalista. Era el partit dels intel·lectuals socialistes, la qual cosa suposava que, com que els mitjans d'educació havien sigut en mans de les classes propietàries, els intel·lectuals reaccionaren instintivament d'acord amb la llur educació, i prengueren el partit de les classes propietàries. Entre els llurs representants en aquest llibre hi ha Dan, Lieber, Ceretelli.

b. menxevics internacionalistes. El sector radical dels menxevics, internacionalistes i oposats a qualsevol coalició amb les classes propietàries; amb tot no volien trencar els lligams amb els menxevics conservadors, i s'oposaven a la dictadura de la classe obrera defensada pels bolxevics. Trockij havia sigut feia temps membre d'aquest grup. Entre els llurs dirigents: Martov i Martinov.

c. bolxevics. Ara s'anomenen Partit Comunista, per tal d'insistir en la llur completa separació de la tradició del socialisme «moderat» o «parlamentari», que domina els menxevics i els anomenats socialistes majoritaris a tots els països. Els bolxevics proposaven la insurrecció proletària immediata, i la presa dels regnes del govern, per tal d'accelerar la vinguda del socialisme amb la presa per la força de la indústria, la terra, els recursos naturals i les institucions financeres. Aquest partit expressa els desitjos principalment dels obrers industrials, però també d'un gran sector dels camperols pobres. El nom «bolxevic» no es pot traduir per «maximalista». Els marximalistes són un grup diferent. Entre els dirigents: Lenin, Trockij, Lunac'arskij.

d. Socialdemòcrates internacionalistes units. També anomenat grup Novaja Z'izn (Vida Nova), del nom del diari de gran influència que era el seu òrgan. Un petit grup d'intel·lectuals amb pocs seguidors entre la classe obrera, llevat del lideratge personal de Maksim Gorkij, el seu dirigent. Intel·lectuals, amb gairebé el mateix programa que els menxevics internacionalistes, llevat que el grup Novaya Zhizn refusava de lligar-se amb cap de les dues grans fraccions. S'oposaven a la tàctica bolxevic, però romangueren en el govern soviètic. Uns altres representants en aquest llibre: Avilov, Kramarov.

e. Jedinstvo. Un grup petit i minvant, integrat gairebé completament per seguidors personals de Plekhanov, un dels pioners del moviment socialdemòcrata rus en els anys 80, i el seu teòric més gran. Ara ja gran, Plekhanov era extremadament patriòtic i massa conservador fins i tot pels menxevics. Després del coup d’etat bolxevic, Jedinstvo desaparegué.

5. Partit Socialista Revolucionari. Dits esses-erres per les inicials del llur nom. Originalment el partit revolucionari dels camperols, el partit de les organitzacions combatents—els terroristes. Després de la revolució de març, hi entraren molts que mai no havien sigut socialistes. Aleshores demanava l'abolició de la propietat privada, únicament de la terra, amb compensacions de qualque mena pels propietaris. Finalment el sentiment revolucionari creixent dels camperols forçà els esses-erres a abandonar la referència a la «compensació», i dugueren els més joves i els intel·lectuals més ardits a trencar amb el gruix del partit a l'autumni del 1917 i a formar un nou partit, el Partit de l'Esquerra Socialista Revolucionària. Els esses-erres, que des d'aleshores reberen el nom per part dels grups radicals de «social-revolucionaris de dretes», adoptà l'atitud polític dels menxevics, i treballaren conjuntament. Finalment passaren a representar els pagesos acomodats, els intel·lectuals, i les poblacions sense formació política dels districtes rurals remots. Entre ells hi havia, però, una iferència més gran de tendències d'opinió polítiques i econòmiques que entre els menxevics. Entre els dirigents esmentats en aquestes planes: Avksentiev, Gotz, Kerenski, C'ernov, «Babus'ka» Bres'kovskaja.

a. Social-revolucionaris d'esquerres. Tot i que teòricament compartien el programa bolxevic de la dictadura de la classe obrera, de primer no es refiaven de seguir la implacable tàctica bolxevic. Amb tot, els social-revolucionaris d'esquerres romangueren en el govern soviètic, participaren en el govern, especialment en el ministeri d'Agricultura. Abandonaren el govern diverses vegades, però sempre tornaven. A mesura que els camperols deixaven els rengles dels esses-erres en un nombre creixent, s'uniten al Partit de l'Esquerra Socialista Revolucionària, que esdevingué el gran partit camperol que donava suport al govern soviètic, en defensar la confiscació sense compensació de les grans finques agràries, i la disposició d'elles pels propis camperols. Entre els dirigents: Spiridonova, Karelin, Kamkov, Kalagajev.

b. Maximalistes. Una escissió del Partit Socialista Revolucionari durant la revolució del 1905, quan fou un poderós moviment camperol, que demanava l'aplicació immediata del màxim programa socialista. Ara un grup insignificant de camperols anarquistes.

Funcionament del Parlament

Les trobades i convencions russes s'organitzen d'acord amb el model continental i no amb el nostre. La primera acció és habitualment l'elecció dels ministres i del presídium.

El presídium és un comitè de presidència, integrat per representants dels grups i faccions polítiques representats en l'assemblea, en proporció als llurs nombres. El presídium disposa l'ordre del dia, i els seus membres poden ésser cridats pel president a fer-se càrrec de la presidència pro tem.

Cada qüestió (vopros) és presentada de forma general i aleshores debatuda, i a la fi del debat les diferents faccions presenten resolucions, i cadascuna es vota separadament. L'ordre del dia pot ésser, i habitualment ho és, esmicolat en la primera mitja hora. Davant un torn d'«emergència», que gairebé sempre es concedeix, ningú de tota no pot aixecar-se ni dir res de la qüestió. La gent controla l'assemblea, i pràcticament l'única funció de la presidència és cridar a l'ordre amb una campaneta, i assenyalar els oradors. Gairebé tota la feina real de la sessió es fa en trobades dels diferents grups i faccions polítics, que gairebé sempre emeten els vots en bloc i són representats pels portantveus. El resultat és, però, que a cada nou punt o vot important, es fa un recés per permetre els diferents grups i faccions polítics de fer una discussió.

La gent és extremadament sorollosa, xiula o anima els oradors, se salta els plans del presídium. Entre els crits habituals hi ha: «Prosim! Si us plau! Apa!» «Pravilno!» o «Eto vierno! És veritat! Cert!» «Do volno! Prou!» «Doloi! Fora!» «Posor! Quina vergonya!» i «Teesc'e! Silenci! No tant fort!»

Organitzacions populars

1. Soviet. El mot soviet vol dir «consell». Sota el tsar el Consell d'Estat Imperial era anomenat Gosudarstvennij Soviet. D'ençà de la revolució, però, el terme soviet s'ha associat amb una determinada mena de parlament elegit per membres de les organitzacions econòmiques de la classe obrera—el Soviet dels Representants d'Obrers, de Soldats i de Camperols. Per tant he limitat el mot a aquests òrgans, i en els altres casos el traduesc per «consell».

A banda dels soviets locals, elegits a cada ciutat, vila i poble de Rússia—i a les grans ciutats, també els soviets de districte (raionnij)—hi ha també els soviets oblastne o gubiernsky (de regió o de província), i el Comitè Executiu Central dels Soviets Panrussos, que és anomenat per les seues inicials Caj-ee-ka'.

Gairebé a tot arreu es reuniren soviets de representants d'obrers i de soldats molt aviat després de la revolució de març. En qüestions especials d'acord amb els llurs interessos peculiars, però, les seccions d'obrers i de soldats continuaren a trobar-se separadament. Els soviets de representants de camperols no s'uniren amb els altres dos fins després del coup d’etat bolxevic. També s'organitzaven com els d'obrers i de soldats, amb un Comitè Exectiu dels Soviets de Camperols Panrussos a la capital.

2. Sindicats. Tot i que en gran part de constitució industrial, les unions d'obrers russos encara rebien el nom de sindicats, i en l'època de la revolució bolxevic tenien de tres a quatre milions de membres. Aquests sindicats també s'organitzaven en un òrgan panrús, una mena de Federació Russa del Treball, que té el seu Comitè Central Executiu en la capital.

3. Comitès de fàbriques o tallers. Aquests foren organitzacions espontànies creades en les fàbriques pels obrers en el llur intent de controlar la indústria, tot aprofitant la fallida administrativa deguda a la revolució. La llur funció era prendre i dirigir amb una acció revolucionària les fàbriques. Els comitès de fàbriques o tallers tenien també la llur organització panrussa, amb un comitè central a Petrograd, que cooperava amb els sindicats.

4. Dumes. El mot duma vol dir en general «òrgan deliberador». L'antiga Duma Imperial, que persistí durant sis mesos després de la revolució, amb una forma democratitzada, morí de mort natural el setembre del 1917. La Duma Municipal a la qual es refereix aquest llibre era la reorganització del Consell Municipal, sovint anomenada «Autogovern Municipal». Fou elegida per sufragi directe i secret, i l'única raó per la qual no aconseguí d'aturar les masses durant la revolució bolxevic fou el declivi general de la influència de tota representació purament política davant el fet que el poder creixent de les organitzacions es basava en grups econòmics.

5. Zemstvos. Es poden traduir a grans trets com «consells de districte». Sota el tsar eren òrgans semi-polític i semi-socials amb molt poc poder administratiu, desenvolupats i control·lats en gran mesura per intel·lectuals liberals de les classes terratinents. La llur funció més important era l'educació i els serveis socials entre els camperols. Durant la guerra els zemstvos gradualment s'encarregaren de tota l'alimentació i la roba de l'exèrcit rus, així com de la compres als països forasters, i treballaven entre els soldats amb una feina que en general es corresponia a la del YMCA americà en el Front. Després de la revolució de març els zemstvos es democratitzaren, amb la idea de fer-los els òrgans locals dels districtes rurals. Però com les dumes municipals, no podien competir amb els soviets.

6. Cooperatives. Les societats cooperatives d'obrers, de camperols i de consumidors tenien diversos milions de membres per tot Rússia abans de la revolució. Fundades per liberals i socialistes «moderats», el moviment cooperativista no rebia el suport dels grups socialistes revolucionaris, perquè era un substitut de la transferència completa dels mitjans de producció i distribució a mans dels obrers. Després de la revolució de març les cooperatives difongueren ràpidament, i foren dominades pels social-populistes, els menxevics i els social-revolucionaris, i actuaren com a força política conservadora fins la revolució bolxevic. Amb tot, foren les cooperatives les que alimentaren Rússia quan l'antiga estructura de comerç i de transport s'ensorrà.

7. Comitès militars. Els comitès militars foren constituïts pels soldats en el front per combatre la influència reaccionària dels oficials de l'antic règim. Cada companyia, regiment, brigada, divisió i cos d'exèrcit tenia el seu comitè, per damunt de tots els quals s'elegia el comitè d'exèrcit. El Comitè Militar Central cooperava amb l'Estat Major. La fallida administrativa en l'exèrcit deguda a la revolució deixà al càrrec dels comitès militars la major part de la feina del Cos d'Intendència, i en determinats casos, fins i tot el comandament de les tropes.

8. Comitès navals. Les organitzacions corresponents en l'Armada.

Comitès centrals

A la primavera i a l'estiu del 1917, se celebraren convencions panrusses de tota mena d'organitzacions a Petrograd. Hi hagué congressos nacionals dels soviets d'obrers, de soldats i de camperols, dels sindicals, dels comitès de fàbrica o taller, dels comitès militars i navals—a banda dels de cada branca dels serveis militars i navals, de les cooperatives, de les nacionalitats, etc. Cadascuna d'aquestes convencions elegí un comitè Central, o un comitè executiu central, per tindre cura dels seus interessos particulars en la seu del govern. A mesura que el govern provisional s'afeblia, aquests comitès centrals es veieren forçats a assumir més i més poders administratius.

Els comitès centrals més importants esmentats en aquest llibre són:

Unió d'Unions. Durant la revolució del 1905, el professor Miliukov i d'altres liberals establiren unions professionals—de metges, d'advocats, etc. Aquestes s'unien sota una organització central, la Unió d'Unions. El 1905 la Unió d'Unions actuà amb la democràcia revolucionària; el 1917, però, la Unió d'Unions s'oposà a l'aixecament bolxevic, i uní els funcionaris governamentals que anaren a la vaga contra l'autoritat dels soviets.

Caj-ee-ka'. Comitè Executiu Central Panrús dels Soviets de Representants d'Obrers i de Soldats. Dit així per les inicials del seu nom.

Centroflot. «Centre-Flota»—el Comitè Central de la Flota.

Vikz'el. Comitè Central Panrús del Sindicat de Ferroviaris. Dit així per les inicials del seu nom.

Altres organitzacions

Guàrdies Vermells. Els obrers industrials armats de Rússia. Els Guàrdies Vermells es formaren per primera vegada durant la revolució del 1905, i rebrotaren en els dies de març del 1917, quan calia una força per mantindre l'ordre a la ciutat. Aleshores eren armats, i tots els esforços del govern provisional per desarmar-los foren més o menys infructuosos. A cada gran crisi de la revolució els Guàrdies Vermells apareixien als carrers, poc preparats i indisciplinats, però plens de zel revolucionari.

Guàrdies Blancs. Voluntaris burgesos, que sorgiren a les darreres etapes de la revolució, per defensar la propietat privada de l'intent bolxevic d'abolir-la. Un gran nombre d'ells eren estudiants universitaris.

Tekhintsi. L'anomenada «Divisió Salvatge» de l'exèrcit, integrada per gent dels pobles musulmans de l'Àsia Central, i personalment lliurats al general Kornilov. Els tekhintsi destacaven per la llur obediència cega i per la llur crueltat salvatge en la guerra.

Batallons de la mort. O batallons de xoc. El Batalló de Dones és conegut pel món com a Batalló de la Mort, però hi havia molts batallons de la mort integrats per homes. Aquests els formà l'estiu del 1917 Kerenski, amb l'objectiu de reforçar la disciplina i la capacitat de combat de l'exèrcit amb l'exemple heroic. Els batallons de la mort eren integrats majoritàriament per joves intentament patriòtics. Aquests provenien majoritàriament de les famílies de les classes propietàries.

Unió d'Oficials. Organització formada per oficials reaccionaris de l'exèrcit per combatre políticament el poder creixent dels comitès militars.

Cavallers de Sant Jordi. La Creu de Sant Jordi es concedia per una actuació distingida en combat. El seu posseïdor esdevenia automàticament «cavaller de Sant Jordi». La influència predominant en l'organització la tenien els partidaris del militarisme.

Unió de Camperols. El 1905, la Unió de Camperols era una organització camperola revolucionària. El 1917, però, havia esdevingut l'expressió política dels camperols més pròspers, per combatre el poder creixent i els objectius revolucionaris dels soviets de representants de camperols.

Cronologia i grafia

He adoptat en aquest llibre el nostre calendari, per comptes de l'antic calendari rus, que anava tretze dies endarrerit.

En la grafia dels noms i mots russos, no he provat de seguir cap regla científica de transliteració, sinó que he provat d'emprar la grafia que aproximaria al lector de llengua anglesa de la forma més simple la llur pronúncia.

Fonts

Gran part del material d'aquest llibre prové de les meues pròpies notes. També m'he basat, però, en un arxiu heterogeni de diversos centenars de diaris russos, que cobreixen gairebé tots els dies de l'època descrita, d'arxius del diari anglès, Russian Daily News, i de dos diaris francesos, Journal de Russie i Entente. Però molt més valuosos que aquests són el Bulletin de la Presse publicat diàriament per l'Oficina d'Informació francesa de Petrograd, que reporta tots els esdeveniments, discursos i comentaris importants de la premsa russa. D'aquest en tinc un arxiu gairebé complet des de la primavera del 1917 fins a la fi del gener del 1918.

A banda d'això, tinc a l'abast gairebé totes les proclames, decrets i anuncis penjats als murs de Petrograd des de mitjans de setembre del 1917 a la fi del gener del 1918. També la publicació oficial de tots els decrets i ordres governamentals, i la publicació oficial del govern dels tractats secrets i d'altres documents descoberts en el Ministeri d'Afers Exteriors quan els bolxevics el prengueren.