TROCKIJ

(Lev Davidovič Bronstein)
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Llibres i opuscles:

1904: Les nostres tasques polítiques (.doc) (.pdf)

1906: Resultats i perspectives (.doc) (.pdf)

1914: La guerra i la Internacional (.rtf) (.pdf)

1917: I ara? (.doc) (.pdf)

1917: El programa de la pau (IV. Els Estats Units d'Europa) (.doc) (.pdf)

1919: Doctrina militar o doctrinarisme pseudomilitar? (.doc) (.pdf)

1920: Terrorisme i comunisme (.doc) (.pdf)

1921: Una escola d’estratègia revolucionària (.doc) (.pdf)

1922: Escrits militars.

1922: Entre l’imperialisme i la revolució (.doc) (.pdf)

1923: El nou curs (.doc) (.pdf)

1923: Problemes de la vida quotidiana (.doc) (.pdf)

1924: Lenin (.doc) (.pdf)

1924: Les lliçons d'octubre (.doc) (.pdf)

1924: Literatura i revolució (capítols 4-8) (.doc) (.pdf)

1924: Els cinc primers anys de la Internacional Comunista (en preparació)

1926: Cap a on va Anglaterra (pdf) (.doc)

1929: La revolució desfigurada (pròleg, .doc, .pdf)

1929: Defensa de la República Soviètica i de l'Oposició (.rtf) (.pdf)

1929: La revolució permanent (.doc) (.pdf)

1929: La Internacional Comunista després de Lenin (.doc) (.pdf)

1930: La meua vida (.pdf)

1932: La revolució alemanya i la burocràcia estalinista (Problemes vitals del proletariat alemany)

1932: Història de la revolució russa

1932: L’únic camí.

1932: L’economia soviètica en perill (.doc) (.pdf)

1932: Tasques i mètodes de l’Oposició d’Esquerra Internacional (.doc) (.pdf)

1934: La guerra i la IVª Internacional (.doc) (.pdf)

1934: Un programa d'acció per a França (.doc) (.pdf)

1936: On va França (.doc) (.pdf)

1936: La revolució traïda (.doc) (.pdf)

1936: Lenin: la joventut (.doc) (.pdf)

1937: Bolxevisme i estalinisme (.doc) (.pdf)

1938: Programa de transició (.rtf) (.pdf)

1938: Llur moral i la nostra (.doc) (.pdf)

1939: Una oposició petit burgesa en el Socialist Workers Party (Les beceroles de la dialèctica materialista)

1940: Manifest de la Quarta Internacional sobre la guerra imperialista i la revolució proletària (.rtf)

1940: Stalin (.doc) (.pdf)

En defensa del marxisme (.doc) (.pdf)

Articles:

El proletariat i la revolució (1904) (.doc) (.pdf)

Les nostres diferències (Przeglad social-democratyczny, 1906)

El Consell dels Diputats Obrers i la revolució (Neue Zeit, 1907) (.doc) (.pdf)

El proletariat i la revolució russa (Neue Zeit, 1908) (.doc) (.pdf)

La revolució turca i les tasques del proletariat (Pravda, 17.12.1908) (.doc)

La nova Turquia (Kievskaja M'sl, 3.1.1908) (.doc)

La fallida del terrorisme (Przeglad Socyal-demokratyczny, extracte, 1909)

Les nostres diferències (Przeglad Socyal-demokratyczny, 6.1909) (.doc) (.pdf)

1910: Els intel·lectuals i el socialisme (.doc) (.pdf)

1910: El socialisme en els Balcans (.doc) (.pdf)

Els Balcans, l'Europa capitalista i el tsarisme (Proletari, 1.11.1910) (.doc) (.pdf)

La posició marxista sobre el terrorisme individual (Der Kampf, 11.1911)

La lluita pel poder (Naše Slovo, 17.10.1915) (.doc) (.pdf)

Sobre els esdeveniments de Dublín (Naše Slovo, 4.7.1916) (.doc) (.pdf)

Lliçons del gran any (Novi Mir, 20.1.1917) (.doc) (.pdf)

Al llindar de la revolució (Novi Mir, 13.3.1917) (.doc) (.pdf)

La revolució en Rússia (Novi Mir, 16.3.1917) (.doc) (.pdf)

Les forces internes de la revolució (Novi Mir, 17/19/20.3.1917) (.doc) (.pdf)

Contra qui i com defensar la revolució (Novi Mir, 21.3.1917) (.doc) (.pdf)

1905-1917. Els problemes prioritaris de la revolució (Die Zukunft, 4.1917) (.doc) (.pdf)

Pau i reacció (5.1917) (.doc) (.pdf)

Endavant (Vperiod, 2.6.1917) (.doc) (.pdf)

La farsa del doble poder (Izvestia, 3.6.1917) (.doc) (.pdf)

L’aixecament de juliol (Vperiod, 7.1917) (.doc) (.pdf)

Què ha succeït? (Proletariï, n.1, 13.8.1917)

Elements de bonapartisme (Proletariï, n.2. 15.8.1917)

I ara? (Proletariï, n. 4, 17.8.1917)

L’exèrcit en la revolució (Proletariï, n. 7, 20.8.1917)

El caràcter de la revolució russa (Proletariï, n. 8, 22.8.1917).

Qüestions de tàctica internacional (Proletariï, n.10, 24.8.1917).

A sang i foc (Proletariï, n.5, 31.8.1917) (.doc) (.pdf)

1917: El pacifisme, servidor de l'imperialisme (.doc)

1917: El dret de les nacions a l'autodeterminació (.doc)

18.1.1919: Karl Liebknecht – Rosa Luxemburg, de Lev Trockij (.doc) (.pdf)

En camí: consideracions sobre l’avanç de la revolució proletària (Izvestia, 29.4-1.5.1919) (.doc) (.pdf)

Guerrilla i exèrcit regular (Vojennoje Delo’, 24.7.1919) (.doc) (.pdf)

Vers un sistema de milícia (Vojennoje Delo’, 5.8.1919) (.doc) (.pdf)

Tesis sobre la transició vers un sistema de milícies (28.2.1920) (.doc) (.pdf)

Lenin com a tipus nacional (Pravda, 23.4.1920) (.doc) (.pdf)

Les lliçons de la comuna (Zlatoouste, 4.2.1921) (.doc)

Fluxos i refluxos: la conjuntura econòmica i el moviment obrer mundial (Pravda, 25.12.1921) (.doc) (.pdf)

El front únic i el comunisme a França (Le Bulletin Communiste, 30.3/6.4.1922) (.doc) (.pdf)

Una discussió necessària amb els nostres camarades sindicalistes (23.3.1923) (.doc) (.pdf)

Una altra vegada els prejudicis anarcosindicalistes (8.5.1923) (.doc) (.pdf)

És apropiat el moment per a la consigna dels Estats Units d’Europa? (Pravda, 30.6.1923) (.doc) (.pdf)

El funcionarisme en l’exèrcit i en altres parts (Pravda, 4.12.1923)

La soldadura entre la ciutat i el camp (Pravda, 6.12.1923)

Lletra a una assemblea del partit (Pravda, 11.12.1923)

Agrupaments i fraccions (Pravda, 28.12.1923)

El problema de les generacions del partit (Pravda, 29.12.1923)

1926: Tesis sobre revolució i contrarevolució (.rtf) (.pdf)

1928: Crítica del programa de la Internacional Comunista (.rtf) (.pdf)

Pot reemplaçar la democràcia parlamentària als soviets? (Jto i Kak Proizoslo, 25.2.1929) (.doc) (.pdf)

1929: El desarmament i els Estats Units d'Europa (.doc) (.pdf)

Un document menyspreable (B'ulleten Opositzi, n.3-4, 9.1929) (.doc) (.pdf)

Comunisme i sindicalisme (14.10.1929) (.doc) (.pdf)

Els errors de principi del sindicalisme (10.1929) (.doc) (.pdf)

La crisi austríaca i el comunisme (B'ulleten Opositzi, n.7, 11-12.1929) (.doc) (.pdf)

El tercer període dels errors de la Internacional Comunista (The Militant, 25.1-22.2.1930) (.doc) (.pdf)

La unificació de l'Oposició d'Esquerra (B'ulleten Opositzi, 8.2.1930) (.doc) (.pdf)

Vers el capitalisme o vers el socialisme (B'ulleten Opositzi, 25.4.1930) (.doc) (.pdf)

Què és el centrisme? (La Verité, 27.6.1930) (.doc) (.pdf)

La consigna d'assemblea nacional a Xina (The Militant, 14.6.1930) (.doc) (.pdf)

Tasques i perills de la revolució índia (The Militant, 12.7.1930) (.doc) (.pdf)

Stalin com a teòric (The Militant, 15.9/11.12.1930) (.doc) (.pdf)

Qui triomfarà? (The Militant, 1.12.1930) (.doc) (.pdf)

1930: Manifest sobre Xina de l'Oposició d'Esquerra (.doc) (.pdf)

El gir de la Internacional Comunista i la situació en Alemanya (Biulleten Oppozitsii, nº 17-18, novembre-desembre de 1930)

Sobre el termidor i el bonapartisme (International Bulletin, 1.3.1931) (.doc) (.pdf)

Termidor i bonapartisme (The Militant, 15.1.1931) (.doc) (.pdf)

Els errors dels sectors de la dreta de la Lliga Comunista sobre la qüestió sindical (.doc) (.pdf)

1931: La revolució espanyola i els perills que l'amenacen

1931: Lletra a un amic de Madrid

La qüestió de la unitat sindical (25.3.1931) (.doc) (.pdf)

Thaelmann i la revolució popular (The Militant, 11.7.1931)

Sobre la plataforma del Bloc Obrer i Camperol de Catalunya (Comunismo, 8.1931) (.doc) (.pdf)

Algunes idees sobre l’etapa i les tasques de l’Oposició d’Esquerra (butlletí de la Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 28.7.1931) (.doc) (.pdf)

El control obrer de la producció (Biulleten Oppzitsii, nº 24, setembre de 1931)

Contra el comunisme nacional! (Biulleten Oppozitsii, nº 24, setembre de 1931)

Els consells de fàbrica i el control obrer de la producció (The Militant, 21.11.1931)

Tasques de l’Oposició d’Esquerra en Gran Bretanya i a l’Índia (The Militant, 12.12.1931) (.doc) (.pdf)

Què és una situació revolucionària? (The Militant, 19.12.1931) (.doc) (.pdf)

Alemanya, la clau de la situació internacional (Biulleten Oppozitsii, nº 25-26, novembre-desembre de 1931)

En què és errònia la política actual del Partit Comunista alemany? (Per un front únic obrer contra el feixisme) (Biulleten Oppozitsii, nº 27, març de 1932)

Preveig la guerra amb Alemanya (The Forum, 4.1932) (.doc) (.pdf)

El problema del partit laborista als Estats Units (The Militant, 13.6.1932) (.doc) (.pdf)

Fora mans de Rosa Luxemburg! (The Militant, 6/13.8.1932) (.doc) (.pdf)

Burgesia, petita burgesia i proletariat (The Militant, 3 de setembre de 1932)

El trencaclosques alemany (Die Welt-bühne, 8 de novembre de 1932)

El bonapartisme alemany (Biulleten Oppozitsii, nº 32, desembre de 1932)

Per una estratègia per a l’acció, no per a l’especulació (Class Strugle, juny del 1933) (.doc) (.pdf)

Leninisme i stalinisme (The Militant, 15.4.1933) (.doc) (.pdf)

El perill del Termidor (La Verité, 26.1.1933) (.doc) (.pdf)

Davant la decisió (Biulleten Oppozitsii, nº 3, març de 1933)

El front únic defensiu (The Militant1/15 d’abril de 1933)

La victòria de Hitler (Manchester Guardian, 10.3.1933) (.doc) (.pdf)

Senyal d'alarma (The Militant, 18/25.3.1933) (.doc) (.pdf)

Ara li toca el torn a Àustria (The Militant, 15/29.4.1933) (.doc) (.pdf)

Partit Comunista Alemany o partit nou (III) (butlletí intern de la Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 19.4.1931) (.doc) (.pdf)

Un gran èxit (Biulleten Opozitsi, març de 1933) (.doc) (.pdf)

La tragèdia del proletariat alemany: els obrers alemanys s’aixecara de nou, l’estalinisme mai! (Biulleten Oppozitsii, nº 34, maig de 1933)

Alemanya i l’URSS (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, nº 11, 31.3.1933)

Hitler i l’Exèrcit Roig (Biulleten Oppozitsii, nº 34, maig de 1933)

L’enfonsament del Partit Comunista d’Alemanya i les tasques de l’Oposició (The Militant, 6/13.5.1933) (.doc) (.pdf)

La catàstrofe alemanya, la responsabilitat de la direcció (Biulleten Oppozitsii, nº 35, juliol de 1933)

El quatre d’agost (The Militant, 8.7.1933) (.doc) (.pdf)

Hitler i el desarmament (Manchester Guardian, 21/22.6.1933) (.doc) (.pdf)

Què és el nacionalsocialisme? (The Modern Thinker, octubre de 1933)

Quant de temps pot durar Hitler? (Class Struggle, setembre-octubre i novembre de 1933)

Japó s’encamina cap al desastre (Biulleten Opozitsi, 12.7.1933) (.doc) (.pdf)

Per uns nous partits comunistes i una nova Internacional (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, nº 13, 1933) (.doc) (.pdf)

Cal construir nous partits comunistes i una nova internacional (Biulleten Oppozitsii, nº 36-37, octubre de 1933)

És impossible romandre en la mateixa internacional amb els Stalin, Manuilski, Lozovsky i companyia (Biulleten Oppozitsii, nº 40, octubre de 1934)

Sobre la Conferència d’Organitzacions Socialistes i Comunistes d’Esquerra reunida a París el 27 i 28 d’agost de 1933 (Butlletí intern Lliga Comunista de Nord-Amèrica, nº 13-14, 27.9.1933) (.doc) (.pdf)

La Conferència de París: un nucli ferm per a una nova Internacional (The Militant, 23.9.1933) (.doc) (.pdf)

L’ILP i la nova Internacional (The Militant, 30.9.1933) (.doc) (.pdf)

Èxit o fracàs? (The Militant, 30.9.1933) (.doc) (.pdf)

Sobre el front únic amb Grzezinsky (The Militant, 7.10.1933) (.doc) (.pdf)

L’URSS i la Comintern (The New Republic, 1.11.1933) (.doc) (.pdf)

Les nostres tasques actuals (The Militant, 9.12.1933) (.doc) (.pdf)

Hitler, el pacifista (The Militant, 30.12.1933) (.doc) (.pdf)

El nacionalisme i l'economia (Class Struggle, 10.1934) (.doc) (.pdf)

Contribució a una discussió sobre les concepcions teòriques fonamentals de la Lliga Comunista Internacional (Butlletí Internacional, nº2, 9.1934) (.doc) (.pdf)

Una conferència del Bloc dels Quatre (Biulleten Opozitsi, febrer del 1934) (.doc) (.pdf)

Problemes fonamentals de l’ILP (The Militant, 27.1.1934) (.doc) (.pdf)

En vigílies del XVII Congrés (The Militant, 10.2.1934) (.doc) (.pdf)

El centrisme i la IV Internacional (The Militant, 17.3.1934) (.doc) (.pdf)

Una altra vegada sobre el centrisme (The Militant, 21.4.1934) (.doc) (.pdf)

A treure’s les benes dels ulls (La Verité, 27.4.1934) (.doc) (.pdf)

Arguments i refutacions (La Verité, 8.6.1934) (.doc) (.pdf)

La política exterior de la Unió Soviètica (The Militant, 16.6.1934) (.doc) (.pdf)

La Lliga davant un gir (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 6.1934) (.doc) (.pdf)

La Lliga davant un gir decisiu (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 10.1934) (.doc) (.pdf)

Bonapartisme i feixisme (The New International, 8.1934) (.doc) (.pdf)

Nuvolada a l’Orient Llunyà (Esquire, 8.1934) (.doc) (.pdf)

La sortida (La Verité, 9.1934) (.doc) (.pdf)

Sobre les tesis «La unitat i la joventut» (Internal Butlletin USA Workers’ Party, estiu del 1934) (.doc) (.pdf)

Sobre el bonapartisme (La superioritat del marxisme) (La Verité, 1.12.1934) (.doc) (.pdf)

On condueix l’URSS la burocràcia de Stalin? (The New International, 3.1935) (.doc) (.pdf)

«Democràcia soviètica» (New Militant, 30.3.1935) (.doc) (.pdf)

Estat obrer, Termidor i bonapartisme (The New International, 7.1935) (.doc) (.pdf)

Més sobre el bonapartisme (Biulleten Opozitsi, març del 1935) (.doc) (.pdf)

Si Amèrica es fes comunista (Liberty, 23.3.1935)

Sobre les tesis sud-africanes (Butlletin International Communist League, 10.1935) (.doc) (.pdf)

La situació a França i les tasques del Grup Bolxevic-Leninista de la SFIO (Butlletí de la Secció Alemanya de la LCI, 2.6.1935) (.doc) (.pdf)

Rosa Luxemburg i la Quarta Internacional (La Verité, 26.7.1935) (.doc) (.pdf)

Als joves comunistes i socialistes que volen pensar (Young Spartacus, 11-12.1935) (.doc) (.pdf)

El congrés de liquidació de la Tercera Internacional (Biulleten Opozitsi, 12.1935) (.doc) (.pdf)

La burocràcia es manté pel terror (Biulleten Opozitsi, 9.1935) (.doc) (.pdf)

L’ILP i la Quarta Internacional: a mig camí (New International, 12.1935) (.doc) (.pdf)

Sectarisme, centrisme i Quarta Internacional (New Militant, 4.1.1936) (.doc) (.pdf)

L’entrevista Stalin-Howard (New Militant, 4.4.1936) (.doc) (.pdf)

La nova constitució de l’URSS (New Militant, 9.5.1936) (.doc) (.pdf)

En les columnes de Pravda (New Militant, 16.5.1936) (.doc) (.pdf)

La Quarta Internacional i la Unió Soviètica (IVè Internationale, 10.1936) (.doc) (.pdf)

Com han de combatre Hitler els obrers austríacs? (Unser Wort, 7/9.1936) (.doc) (.pdf)

Terror individual i terror de masses (Lutte Ouvrière, 5.9.1936) (.doc) (.pdf)

L’arrest de Sergei Sedov (New York Times, 28.1.1937) (.doc) (.pdf)

La fi? (Biulleten Opozitsi, 3.1937) (.doc) (.pdf)

En el llindar d’una nova guerra mundial (29.8.1937) (.doc) (.pdf)

Una vegada més: la Unió Soviètica i la seva defensa (4.11.1937)

La «unitat» Moscou-Amsterdam (Socialist Appeal, 11.12.1937) (.doc) (.pdf)

Ni un estat obrer ni un estat burgès (25.11.1937)

Les lliçons d'Espanya: el darrer avís (Socialist Appeal, 8-15.1.1938)

Segueix encara el govern soviètic els principis adoptats fa ara vint anys? (Forward, 12/19.2.1938) (.doc) (.pdf)

Alarma per Kronstadt (New International, 4.1938) (.doc) (.pdf)

El judici dels vint-i-un (Socialist Appeal, 12.3.1938) (.doc) (.pdf)

Una clau als judicis de Moscou (Tidens Teg, 25.3.1938) (.doc) (.pdf)

L’article de Stalin sobre la revolució mundial (Biulleten Opozitsi, 4.1938) (.doc) (.pdf)

Aprenguen a pensar (New International, 7.1938) (.doc) (.pdf)

Mèxic i l’imperialisme britànic (Socialist Appeal, 25.6.1938) (.doc) (.pdf)

Un poc més sobre la repressió de Kronstadt (New International, 8.1938) (.doc) (.pdf)

Un gran èxit (New International, 10.1938) (.doc) (.pdf)

Combatre l’imperialisme per a combatre el feixisme (Declaració a El País, 9.1938) (.doc) (.pdf)

Què significa la lluita contra el trotskisme (òrgan dels trotskistes mexicans, 10.1938) (.doc) (.pdf)

La llibertat de premsa i la classe obrera (Clave, 10.1938)

«Pau en la nostra època?» (Hoy, 19.11.1938) (.doc) (.pdf)

Una contribució a la literatura centrista (Clave, 12.1938) (.doc) (.pdf)

Stalin versus Stalin (Hoy, 3.12.1938) (.doc) (.pdf)

Haya de la Torre i la democràcia (New International, 2.1939) (.doc) (.pdf)

Karl Kautsky (New International, 2.1939) (.doc) (.pdf)

El terrorisme i els assassinats de Rasputín i Nicolau II (text inèdit en el seu moment, 14.11.1938)

Una lliçó recent (Després de la «pau» imperialista de Munic) (New International, 12.1938) (.doc) (.pdf)

Un diàleg polític (Workers Fight, 9.1939) (.doc) (.pdf)

1939: A favor de Grynszpan: contra les bandes feixistes i la canalla stalinista

1939: Tres concepcions de la revolució russa (.doc) (.pdf)

La ignorància no és una eina revolucionària (Clave, 2.1939) (.doc) (.pdf)

Els intel·lectuals ja no són radicals i la reacció mundial (Socialist Appeal, 14.2.1939) (.doc) (.pdf)

Què hi ha darrere de l’oferta de Stalin d’arribar a un acord amb Hitler (Socialist Appeal, 28.3.1939) (.doc) (.pdf)

La capitulació de Stalin (Socialist Appeal, 7.4.1939) (.doc) (.pdf)

Una vegada més sobre la «crisi del marxisme» (New International, 5.1939) (.doc) (.pdf)

Un pas vers el social-patriotisme (New International, 7.1939) (.doc) (.pdf)

La qüestió ucraïnesa (Socialist Appeal, 9.5.1939) (.doc) (.pdf)

La filosofia bonapartista de l’estat (New International, 6.1939) (.doc) (.pdf)

1917-1939 (Biulleten Opositzi, maig-juliol 1939) (.doc) (.pdf)

Una paràlisi progressiva (Fourth International, maig de 1940) (.doc) (.pdf)

La independència d’Ucraïna i el confusionisme sectari (Socialist Appeal, 15/18.9.1939) (.doc) (.pdf)

Els feudalistes democràtics i la independència d’Ucraïna (Socialist Appeal, 31.10.1939) (.doc) (.pdf)

L’URSS en guerra (Biulleten Opositzi, n.79-80, setembre del 1939)

1939: L'URSS en guerra

Stalin, el comissari de Hitler (Socialist Appeal, 11.9.1939) (.doc) (.pdf)

Els Estats Units participaran en la guerra (Times, 4.10.1939) (.doc) (.pdf)

1939: Sobre la qüestió de l'autodefensa obrera (.doc) (.pdf)

D’una arrapada al perill de gangrena (24.1.1940)

Els moralistes petitburgesos i el partit proletari (23.4.1940)

Balanç dels esdeveniments de Finlàndia (25.4.1940)

El memorial Tanaka (Fourth International, 1.6.1940) (.doc) (.pdf)

No canviem el nostre rumb (Socialist Appeal, 6.7.1940) (.doc) (.pdf)

1940: Com defensar realment la democràcia (.doc) (.pdf)

Sobre el partit «obrer» (7.8.1940)

Els sindicats en l’època de la decadència imperialista (The Militant, 2.1941, pòstumament) (.doc) (.pdf)

Reports, discursos i conferències:

Informe de la Delegació Siberiana sobre el Segon Congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata de Rússia (1903) (.doc) (.pdf)

El partit del proletariat i els partits burgesos en la revolució (Discurs en el Congrés de Londres del Partit Obrer Socialdemòcrata de Russia, 12.5.1907) (.doc) (.pdf)

Discurs en la Conferència Democràtica (recollit per Izvestia, 20.9.1917) (.doc) (.pdf)

El paper dels menxevics i els socialistes-revolucionaris en la Conferència Democràtica (Discurs pronunciat al Soviet de Petrograd, 4.10.1917) (.doc) (.pdf)

L'organització de l'Exèrcit Roig (Discurs a la Casa del Poble Alexeiev, 22.3.1918) (.doc) (.pdf)

Discurs pronunciat davant el Comitè Executiu Central, després de l’atemptat contra Lenin (Reunió del CEC, 2.9.1918)

Resposta al camarada Gorter (Discurs al CE de la IC, 24.11.1920) (.doc) (.pdf)

Formació de les forces armades roges (Intervenció en el debat de la Comissió per a l’Estudi
i Utilització de l’Experiència de la Guerra Mundial de 1914-1918, 28.11.1920) (.doc) (.pdf)

La situació mundial (Report al Partit Comunista Bolxevic Rus, 6.1921) (.doc) (.pdf)

Discurs pronunciat davant la Segona Conferència Mundial de Dones Comunistes (15.7.1921)

Discurs sobre el front únic (al CE de la IC, 26.2.1922) (.doc) (.pdf)

Informe sobre la nova política econòmica soviètica i les perspectives de la revolució mundial (al IV Congrés de la IC, 14.11.1922) (.doc) (.pdf)

Producció i revolució (Discurs al XIIè Congrés del Partit Comunista Bolxevic Rus, 10.4.1923) (.doc) (.pdf)

Tesis sobre la indústria (Discurs al XIIè Congrés del Partit Comunista Bolxevic Rus, 4.1923) (.doc) (.pdf)

Informe al 3r Congrés Provincial de Moscou del Sindicat del Metall (19.10.1923) (.doc) (.pdf)

Per una teoria de l’art de la insurrecció (Conferències en la Societat de Ciències Militars de Moscou, 7.1924) (.doc) (.pdf)

Sobre la qüestió de l’«estabilització» de l’economia mundial (25.5.1925) (.doc) (.pdf)

El materialisme dialèctic i la ciència (Discurs al Congrés de Mendeleiev, 17.9.1925) (.doc) (.pdf)

Sobre la qüestió de les tendències en el desenvolupament de l’economia mundial (Discurs al Club de Negocis, 18.1.1926) (.doc) (.pdf)

Europa i Amèrica (Discurs pronunciat a Moscou, 1926)

Discurs a la XV Conferència (1.11.1926) (.doc) (.pdf)

Discurs al VIIè Plenari (Ampliat) del Comitè Executiu de la Internacional Comunista (9.12.1926) (.doc) (.pdf)

Europa i Amèrica (Discurs pronunciat a Moscou, 1926) (.doc) (.pdf)

1932: Què fou la revolució russa? (.doc) (.pdf)

El terrorisme i el règim stalinista en la Unió Soviètica (Intervenció en la «Comissió Internacional d’Investigació dels Càrrecs pronunciats contra Lleó Trotsky al judici de Moscou», 17.4.1937)

La fundació de la Quarta Internacional (Al·locució gravada amb motiu del 10è aniversari del SWP nord-americà, 5.11.1938) (.doc) (.pdf)

Lletres:

Científicament o de qualsevol manera? (a un amic) (10.1.1919) (.doc) (.pdf)

A Gramsci sobre el futurisme italià (8.9.1922)

A Ivan P. Pavlov sobre el lligam entre els reflexos condicionats i la noció freudiana de subconscient (27.9.1923) (.doc) (.pdf)

Agrupaments en l'Oposició Comunista (a l’Oposició Comunista, 31.3.1929) (.doc) (.pdf)

Les tasques de l'Oposició Comunista (a l’Oposició Comunista, 3.1929) (.doc) (.pdf)

Diplomàcia o política revolucionària (a Alois Neurath, 1.7.1929) (.doc) (.pdf)

Com es formen els revolucionaris (a Maurice Paz, 11.7.1929) (.doc) (.pdf)

Sobre la política de l'Oposició d'Esquerra a Alemanya (a un militant de la Lliga Leninista) (.doc) (.pdf)

Les tres fraccions de la Internacional Comunista (fragment; receptor desconegut) (.rtf) (.pdf)

Problemes de la revolució italiana (a la Nova Oposició Italiana, 14.5.1930) (.doc) (.pdf)

Al Consell de Redacció de Prometeo (19.6.1930) (.doc) (.pdf)

Circular número 1 (a l'Oposició d'Esquerra Internacional) (21.6.1930) (.doc) (.pdf)

Circular número 2 (a l'Oposició d'Esquerra Internacional) (.doc) (.pdf)

Davant la convocatòria d'una conferència europea (a totes les seccions de l'Oposició Internacional) (10.1930) (.doc) (.pdf)

Problemes pràctics i de principis que ha d’enfrontar l’Oposició d’Esquerra (5.6.1931) (.doc) (.pdf)

Les eleccions en Gran Bretanya i els comunistes (Lletra a Reg Groves) (10.11.1931) (.doc) (.pdf)

Què és el feixisme? (fragments d’«una lletra a un camarada britànic») (15.11.1931) (.doc) (.pdf)

Qui ha de concórrer a la Conferència Internacional? (Al Secretariat Administratiu de l’Oposició d’Esquerra) (22.5.1932) (.doc) (.pdf)

Apropar-nos als proletaris de les races de ‘color’! (Al Secretariat Internacional de l’Oposició d'Esquerra) (13.6.1932) (.doc) (.pdf)

El pròxim Congrés contra la Guerra (A l’Oposició d’Esquerra) (13.6.1932) (.doc) (.pdf)

La guerra camperola a la Xina i el proletariat (A l’Oposició d'Esquerra) (22.9.1932) (.doc) (.pdf)

Una prova per a tres fraccions (Al consell de redacció de Die Sozialistische Arbeiter Zeitung) (26.1.1933) (.doc) (.pdf)

Partit Comunista Alemany o partit nou (I) (Al Secretariat Internacional) (12.3.1933)

Partit Comunista Alemany o partit nou (II) (extracte d'una lletra al Secretariat Internacional) (3.1933) (.doc) (.pdf)

Consideracions de principi sobre l’entrisme (A la Secció Britànica dels Bolxevics-Leninistes) (16.9.1933) (.doc) (.pdf)

Una falsa interpretació de la nova orientació (Al Secretariat Internacional) (8.10.1933) (.doc) (.pdf)

Revisionisme i planificació (A la Secció Belga de la Lliga Comunista) (9.1.1934) (.doc) (.pdf)

El conflicte català i les tasques del proletariat (Al Secretariat Internacional) (estiu del 1934)

Vers una nova Internacional de la joventut (Al Secretariat Internacional) (primavera del 1935) (.doc) (.pdf)

Lletra oberta per la creació de la Quarta Internacional (5.1935) (.doc) (.pdf)

Cal un nou gir (Al Secretariat Internacional) (10.6.1935) (.doc) (.pdf)

El SAP i la lletra oberta (Al Secretariat Internacional) (2.7.1935) (.doc) (.pdf)

Partit Mundial de la Revolució Social (Al Secretariat Internacional) (14.7.1935) (.doc) (.pdf)

L’antifeixisme no és res: caracterització de la política de Colijn (Lletra a Henk Sneevliet, 13.1.1936) (.doc) (.pdf)

Una crisi en el Workers Party (fragment de lletra a O. Fisher, 6.2.1936) (.doc) (.pdf)

Com treballar al Partit Socialista dels Estats Units (Lletra a James P. Cannon, 9.3.1936) (.doc) (.pdf)

Com guanyar la Joventut Socialista en Holanda (Lletra a Bep Spanjer, 27.4.1936) (.doc) (.pdf)

Observacions addicionals sobre el règim partidari (Lletra a James P. Cannon, 3.10.1937) (.doc) (.pdf)

Derrotisme contra defensisme (Lletra a James Burnham i Joseph Carter, 6.12.1937) (.doc) (.pdf)

Sobre el centralisme democràtic (Lletra als directors de Socialist Appeal, 8.12.1937) (.doc) (.pdf)

«Pro»-Quarta Internacional? No! La Quarta Internacional! (Lletra a un camarada belga, 31.5.1938) (.doc) (.pdf)

Un nom revolucionari per a un grup juvenil revolucionari (Lletra a dirigents del SWP, 10.12.1938) (.doc) (.pdf)

Una carta oberta als treballadors de l’Índia (New International, 25.7.1939) (.doc) (.pdf)

Lletra a James Cannon (12.9.1939)

Lletra a Sherman Stanley (8.10.1939)

Lletra a Sherman Stanley (22.10.1939)

Lletra a James Cannon (28.10.1939)

Lletra a Max Schachtman (6.11.1939)

Lletra a James Cannon (15.12.1939)

Lletra a John G. Wright (19.12.1939)

Lletra a Max Schachtman (20.12.1939)

Quatre lletres a la majoria del Comitè Nacional de l’SWP (12.1939/01.1940)

Lletra a Joseph Hansen (5.1.1940)

Lletra oberta al camarada Burnham (7.1.1940)

Lletra a James P. Cannon (9.1.1940)

Lletra a Farrel Dobbs (10.1.1940)

Lletra a John G. Wright (13.1.1940)

Lletra a James P. Cannon (16.1.1940)

Lletra a William F. Warde (16.1.1940)

Lletra a Joseph Hansen (18.1.1940)

Lletra a Martin Abern (29.1.1940)

Dues lletres a Albert Goldman (2.1940)

De tornada al partit! (Lletra als camarades del SWP) (21.2.1940)

Ciència i estil (Lletra als camarades del SWP) (23.2.1940)

Lletra a James P. Cannon (27.2.1940)

Lletra a Joseph Hansen (29.2.1940)

Tres lletres a Farrel Dobbs (març/abril del 1940)

Lletra als obrers de l’URSS (Socialist Appeal, 11.5.1940) (.doc) (.pdf)

1940: Lletra al «Herald Tribune».

1940: Sobre el reclutament (Lletra a Albert Goldman) (.doc) (.pdf)

Lletra a Albert Goldman (9.8.1940)

1940: Una altra reflexió sobre el reclutament (Lletra a Chris Andrews) (.doc) (.pdf)

Prefacis i pròlegs:

El camí de l’Exèrcit Roig, introducció a Escrits militars (5.1922) (.doc) (.pdf)

Introducció de l’autor a Els cinc primers anys de la Internacional Comunista (20.5.1924) (.doc, .pdf)

Pròleg a l’edició polonesa de «L’esquerranisme, malaltia infantil del comunisme», de Lenin (6.10.1932) (.doc) (.pdf)

Noranta anys del manifest comunista (Prefaci a la primera edició afrikaans del Manifest Comunista, 1937) (.doc) (.pdf)

Revolució i guerra en Xina (Prefaci a «The Tragedy of the Chinese Revolution», d’H. R. Isaacs, 1938) (.doc) (.pdf)

El marxisme i la nostra època (Introducció a «El capital» d’Otto Rühle, 1939) (.doc) (.pdf)

Entrevistes:

Les nostres tasques (entrevista concedida al corresponsal de Rosta, 29.3.1919) (.doc) (.pdf)

Entrevista concedida a Osaka Mainichi (24.4.1929) (.doc) (.pdf)

Entrevista amb Montag Morgen (12.5.1932)

Sobre els estudiants i els intel·lectuals (entrevista concedida a Intercontinental Press, 11.1932) (.doc) (.pdf)

Catorze preguntes sobre la moral i la vida a la Unió Soviètica (Entrevista publicada Liberty, 14.1.1933) (.doc) (.pdf)

Conversa amb un dissident de Saint-Denis (entrevista amb Jaques Doriot, 8.6.1934) (.doc) (.pdf)

Entrevista concedida al News Chronicle (27.8.1936) (.doc) (.pdf)

Lev Trotski conta la seua història (entrevista publicada al St Louis Post Dispatch, 17.1.1937) (.doc) (.pdf)

Els processos: la burocràcia i l’antisemitisme (entrevista concedida al Jewish Daily Forward, 18.1.1937) (.doc) (.pdf)

Observacions sobre Txecoslovàquia (entrevista concedida al SWP Internal Bulletin, 2.6.1938) (.doc) (.pdf)

La lluita antiimperialista és la clau de l’alliberament (entrevista amb Mateo Fossa, 23.9.1938) (.doc) (.pdf)

La situació mundial i les seues perspectives (entrevista concedida al St. Louis Post-Dispatch, 10/17.3.1940) (.doc) (.pdf)

Problemes nord-americans (qüestionari respost pel Butlleti de discussió del SWP, 7.8.1940) (.doc) (.pdf)

Escrits diversos:

El jurament socialista (aprovat el 22.4.1918) (.doc) (.pdf)

La nostra política en allò relacionat amb l'exèrcit (tesis adoptades pel VIII Congrés del PCR, 3.1919) (.doc) (.pdf)

Programa de treball i d’acció del Partit Comunista Francès (text presentat al 4t Congrés de la IC, 11.1922) (.doc) (.pdf)

Resolució sobre la qüestió francesa (adoptada pel 4t Congrés de la IC, 11.1922) (.doc) (.pdf)

Declaració al Congrés contra la Guerra d’Amsterdam (25.7.1932) (.doc) (.pdf)

Els sindicats davant l’envestida econòmica de la contrarevolució (Declaració de l’Oposició d'Esquerra al Congrés contra el Feixisme, 30.3.1933)

Declaració davant del Congrés contra el Feixisme (4.1933)

L’obediència cega, la disciplina revolucionària i la joventut (Declaració de l’Oposició d'Esquerra a la Conferència de la Joventut, 10.4.1933) (.doc) (.pdf)

Declaració de la delegació bolxevic leninista a la Conferència d’Organitzacions Comunistes i Socialistes d’Esquerra (17.8.1933) (.doc) (.pdf)

La Declaració dels Quatre (26.8.1933) (.doc) (.pdf)

França és ara la clau de la situació (Declaració del Secretariat Internacional de la Lliga Comunista) (3.1934) (.doc) (.pdf)

Del Pla de la CGT a la conquesta del poder (discurs redactat secretament per Trockij, i pronunciat el 18/19.3.1935 per Alexis Bardis en el Comitè Nacional de la CGT) (.doc) (.pdf)

Repressió política a l’URSS (declaració a l’Associated Press, 22.5.1936) (.doc) (.pdf)

A l’opinió pública dels obrers del món (Text presentat al Primer Congrés Internacional pro Quarta Internacional, Ginebra, 4.7.1936) (.doc) (.pdf)

El nou ascens revolucionari i les tasques de la Quarta Internacional (Tesis, resolucions i manifestos del Primer Congrés Internacional pro Quarta Internacional, 7.1936) (.doc) (.pdf)

Episodi significatiu (Del diari personal, 30.12.1936) (.doc) (.pdf)

Zinoviev i Kamenev (Del diari personal, 31.12.1936) (.doc) (.pdf)

Per què han confessat crims que no havien comès (Del diari personal, 1.1.1937) (.doc) (.pdf)

La «set de poder» (Del diari personal, 3.1.1937) (.doc) (.pdf)

El feixisme i el món colonial (text d’orientació als delegats trotskistes del Congrés contra la Guerra i el Feixisme, 8.1938) (.doc) (.pdf)

Les tasques del moviment sindical a Amèrica Llatina (esborrany de circular redactat per Trockij, 11.10.1938) (.doc) (.pdf)

Lenin i la guerra imperialista (text inèdit publicat pòstumament a Fourth International, 1.1942) (.doc) (.pdf)

La dialèctica i la immutabilitat del sil·logisme (text inconclús, públicat pòstumament, 1939) (.doc) (.pdf)

Sobre el segon pla sexennal de Mèxic (notes, 14.3.1939) (.doc) (.pdf)

La indústria nacionalitzada i l’administració obrera (text inèdit publicat pòstumament a Fourth International, 8.1946) (.doc) (.pdf)

L’enigma de l’URSS (text inèdit publicat a International Socialist Review, 6.1971) (.doc) (.pdf)

El Kremlin en la política mundial (text inèdit publicat a New International, 10.1942) (.doc) (.pdf)

Novament i una vegada més sobre la naturalesa de l’URSS (text inèdit, redactat l’octubre del 1939, publicat pòstumament a En defensa del marxisme)

El referèndum i el centralisme democràtic (text inèdit, redactat l’octubre del 1939, publicat pòstumament a En defensa del marxisme)

Testament (redactat el febrer del 1940) (.doc) (.pdf)

Stalin vol la meua mort (text inèdit publicat pòstumament a Fourth International, 8.1941) (.doc) (.pdf)

La Komintern i la GPU (text publicat pòstumament a Fourth International, 11.1940) (.doc) (.pdf)

Bonapartisme, feixisme i guerra (text publicat pòstumament a Biulleten Oppozitsii, nº 84, agost-octubre de 1940)

La corba de desenvolupament capitalista (.doc) (.pdf)

Discussions estenografiades:

Discussió amb James Cannon i Max Schachtman (I. Conferència Internacional) (20/25.3.1938) (.doc) (.pdf)

Discussió amb James Cannon, Max Schachtman i Rose Karsner (II. Organització de defensa i actitud envers els intel·lectuals) (24.3.1938) (.doc) (.pdf)

Discussió amb James Cannon, Max Schachtman, Vincent Dunne i Rose Karsner (III. El problema rus) (25.3.1938) (.doc) (.pdf)

Vers la formació d’una organització juvenil revolucionària (Debat amb Nathan Gould, secretari nacional de la YPSL) (18.11.1938) (.doc) (.pdf)

El nostre treball al Partit Comunista (Debat amb Vaughan T. O’Brien, Sol Lankin, «Guy», Charles Cornell, «Gray») (20.3.1939) (.doc) (.pdf)

Lluitant contra el corrent (Debat amb CLR James) (4.1939) (.doc) (.pdf)

A la vespra de la Segona Guerra Mundial (entrevista amb el Comitè de Relacions Culturals amb Amèrica Llatina, 23.7.1939) (.doc) (.pdf)

Acta de la reunió del Secretariat de la Quarta Internacional (12-15.6.1940) (.doc) (.pdf)

Seleccions de textos:

Sobre economia

Sobre el terrorisme

La lluita contra el feixisme
Que és bo d'estar-se empoltronat
amb un Trotski o un Espriu arran de cara

Segimon Serrallonga