ی ی Ͽ

 

 


ѐ یԐ :

ѐ یی    ی

ѐ ی ی یی

یԐ:

ی ی(۱) -ییی ی(۲)- ی坁 јی ی ی یی . ی ییʝیی . یԐ یی ۱۹۰۲ ی ی .   ǐی یی ͘ یی : ی ی ی یی یی ʡ ی Ϻ ی Ϙ ی ی ییی . ی یی јی ییی ϻ. ی ی ی . ی ییی ی ی یی ی یی یی ی یی јی ی ی. ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ǘیی ی ی ۱۹۴۸ . ی ی ۵۰ یی ѐی ی ی ی Әیی ی .

ی ی: ی ѐ یی ی ی ی ی.ѻ ی. ی ی ѐ ی ی ی ی یی .ǘ ی. ی ی ی ی ی 䐻 . ی یی یݻ یԐی ی ϡ یی ی .  ی ی ϐی ی ی ی ی ی ʝی ϐی Ԙ ی ی یی ی.

 ی ی ی ی ی . ی یی ی ییی ی. ی ی ی ی یییی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی. یی ی یی ی یی ی ی. ی ییʝ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی : ѐ یی ی یی یی ی ی ی Ȑ. ی ییی ی ی ی Әی ییی ی یϻ ی ی یی ی یی ی ی ی . ی یی ی ی یʝی ڝی . ی ی ی ی ی ی یی یی ی ѐی ی یی ی ی ی ѐی ی. یی ی ی ی ϡ ѡ ی ی ی. ی ʝی ی . ی ی یی .

ی ی ییی ییی ی юی یی ییی ی ی ی ی ی ی .

یی!

 

:

(۱) . ۱۹۱۷ ѐ ۲۰۰۰

(۲) . ی یی ی ρ ی یی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی Ӂ یی ϐی ی یݻ ی.

 

ی ی


ی ی ی ی ی ی ی ی . یی یی یی ی ی یی ی .
ی یԐ یی . ۱۹۰۲ ی ی ی ییی ȁی.
ی یی یی Ԙ ی یی .
ی ی Ԙ ی ی یی . Ԙی ییʝ ی ی ی ی.
ی ی ۱۹ یی ی ی ͝ ی. ۱۸۹۱ ی. ʝی ی ی ᝘ی ی یی ی ; ی: ی یی Ș ی . ییʝ ی ی ی ʝ . ی : یی. ییʝ ی یی ی ی یی ی ϻ. ی یی ӡ ی ی ј . ᝘ی ی ژӝ ی ی. ی ی یϡ ی ی یی .
ی یی ی یی ی .
ییʝ ی ی (یی ) ϡ ی ی. ییʝ یی ی ی ی. ǐэ %۸۰ ی Ԙی یϡ ی یی .
ی ییʝی ی . ی : ی ی ی ی Ә ی ϻ. ی ی ی ی ϐی .
ییʝ یی ی . ی
(۱) یی Ԙی : یی ی ی ی ϡ یی ی ی ی. ی ޝ ی یی јʝی یی ی ی ی یی ی. ی ی ی јʝی ییی .
۱۹۴۴   یی ی ϐی یی. ی ی ی . ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ۝ی Ԙ. Ґی ی ی . ی: ی یϿ
یی : ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی. ی ی ییʝ ی. ییی ی ی Әی ǁ ی.
یǁی ی . ی ی ی ی
(۲) ی ییی . ǘی ی ی یی ی ی ʡ . ی ی ی ی ی یی .
ی ۱۹۴۶ ی ј ی ی ۳۰۰,۰۰۰ یʡ ی ی ǘ . ی ی ی یی ی ѐی ی ی ی یی ی ی.
ی ییʝ . یی_ یی ی ǘی _ی ی ی ی ی ʝی ییی ی . : ییی ǘ ی ڝ ǐ یی ی ی.
ی ییی ی ۱۹۱۷ ی ϡ ییی ی 坘 ی ی ییی ی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی ییی ی یϡ  ی ی ییی یی .
ییʝ ǐэ ی ی ی ی ۀ ی . ی ییی ی یی ی ی ʐی یی . ی یی ی ی . ی ѐ ی ی ی یی ѐ ی. یی ѐ ی ی .
ی ی ی ییʝی ی ییی ی ی ѐی ی ی ی. ییʝ ی ی ی . ی: یی ی ی ϻ ی ی یی .
ی ѐ ی ۱۹۳۳ ی Ԙ ϡ یی ی . ی ی ی یی ی ϡ ی ی ی یی ѐ . ی یی ی ی ϡ ی ی ی ییی .
ی ی ییی ی ی. ۱۹۴۸ ͘ ی ی Ԙјی یی ی . یی ی . ی ͘ ی ی ᝘ی ۲۴۰ ی ی یی .
Ϙ ϡ ی ی . ی یی ی ی ϐی . ی ی [.ییی] . ی ی ی ی ی ی䝘ۀ ی ی ی юیی .
ی ی ی ۱۹۶۶ ی ی ییی ی. ی یی ǘی ی ی یϡ ی ی юی ρ ی ی ی (ی ی) ی ی یی یی ی ی ی ی یی ϡ ی.
ی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی ی ی ی. ی Øی ی ی ی ی. یی ǘی ϡ ی یی ی ی ی ی . ی ی ϡ ی. یی یی ی ی ی- یی ی ی یی ییی ی- ی ی ی یی .
۱۹۳۵ ی ییʝ ی ȘϺ ی یϡ ی. یی Ԙی ی ی Ԙ یی ی ی ی یی
(۳). ی یی یی . ی ی یی ی یی ی ی.

ѐ ی ی !

ѐ ی ی ی ی یی یی Ԙ . ʝی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
юی ی ی ی. ی ی юی ی یی ѐ ی ی. یی ѐ ی ϐی ی یی ی ی یϡ ǘ ی ی یی ی ی ی .
ی юی ی ی ی ی ی ϡ یی یی. ی ی ( PLO ) ی ʡ ییی ی . یی PLO ی ی ی ی ی ی.
ѐ ی ی . ѐ یی ѐی ѐ ی ۱۹۱۷ . ی ѐ یی ی ی .

 

ی :

(۱) . ی ی ѐ یی

(۲) .  ی ǘی ی یی یی . یա ی ی ی. ی یա ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ǘی .
ی ی ی ǎ : ییی ԡ ی ییی ی ی ǘی ʐی ی ی یی ی ی ی.

(۳).  ϐ ѐ یی ی ۱۶ Ӂ  ۱۸ Ӂ ۱۹۸۲    ی  . ی ی ی یی ی( ی ی ی ) یی ی   ϐ ی ی ی Ϙ . ϐ ی ۳۵۰۰ .


  
 
 

ی ی