پیام تبریک به «جمهوری شورايی بايرن» 

و. ای. لنین


نوشته: ٢٧ آوریل ۱۹۱۹.
نخستين انتشار: در «پراودا» شمارۀ ١١١، ٢٢ آوریل ١٩٣٠.
منبع: مجموعه آثار لنین، چاپ چهارم انگلیسی، انتشارات پروگرس، مسکو، ١٩٧٢، جلد ٢٩، صفحات ٣٢٦- ٣٢٥.
ترجمه: مراد شيرين، ٧ آوريل ٢٠١٦.


بايرن

در تاريخ ٧ آوريل ۱۹۱۹ «جمهوری شورايی بایرن» (Bayerische Räterepublik يا Münchner Räterepublik) در شهر مونيخ برپا شد. در تاريخ ٣ مه ۱۹۱۹ نيروهای «فرايکورپس» (Freikorps) و ديگر نظامیان ارتجاعی وارد مونيخ شدند و اين جمهوری پرولتری را نابود کردند. «فرايکورپس» بعدها يکی از ارکان اصلی حکومت نازی ها در آلمان بود. در اين پيام لنين نکات مهمی را که برای تقويت قدرت پرولتری و تضيف بورژوازی در نظر دارد، به انقلابيون ايالت بايرن توصیه می کند. نکات مندرج در اين پيام بر اساس يک سال و پنج ماه تجربۀ ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا در روسيه ترسيم شده اند.


ما از شما بابت پیام­تان سپاسگزاری می کنيم، و به نوبۀ خود از صميم قلب به «جمهوری شورايی بایرن» تهنیت می گویيم.
از شما مصرانه درخواست داریم که پیرامون نکات زیر اطلاعات مشخص و مداوم تری در اختیارمان قرار دهید: شما چه گام هايی را برای مبارزه با دژخیمان بورژوا، «شايدرمان»ها و شرکا برداشته اید؟ آيا شوراهای کارگران و کارمندان در بخش های مختلف شهر تشکیل شده اند؟ آيا کارگران مسلح شده اند؟ آيا بورژوازی خلع سلاح شده است؟ آيا انبار لباس ها و اقلام دیگر برای کمک فوری و گسترده به کارگران، و به خصوص برای کمک به کارگران کشاورزی و دهقانان فقير، مورد استفاده قرار گرفته اند؟

آيا کارخانه ها و ثروت های سرمایه داران در مونیخ و مزارع سرمایه داران در اطراف آن شهر مصادره شده اند؟ آيا وام های مسکن و اجاره های دهقانان فقير لغو شده اند؟ آيا دستمزدهای کارگران کشاورزی و کارگران غیر ماهر دو و یا سه برابر شده اند؟ آيا تمامی انبارهای کاغذ و دستگاه های چاپ مصادره شده اند تا بتوان جزوات و روزنامه های مردمی را برای توده ها چاپ کرد؟ آيا شش ساعت کار در روز همراه با آموزش دو یا سه ساعته در امور اداری دولتی معرفی شده است؟ آيا مسکن مازاد از بورژوازی مونیخ غصب شده است تا کارگران بتوانند بلافاصله به آپارتمان های راحت نقل مکان کنند؟ آيا شما همۀ بانک ها را غصب کرده ايد؟ آيا از بين صفوف بورژوازی، گروگان گرفته ايد؟ آيا شما سهمیۀ بالاتری برای کارگران در مقايسه با بورژوازی تعيين کرده ايد؟ آيا همۀ کارگران برای دفاع [نظامی از جمهوری شورايی] و برای تبلیغات ایدئولوژیک در روستاهای حومه بسیج شده اند؟

اجرای بسيار فوری و گستردۀ چنین اقداماتی و اقدامات مشابه، همراه با ابتکار شوراهای کارگران، شوراهای کارگران کشاورزی، و - بر اساس اقدام جداگانۀ آن ها - شوراهای دهقانان فقير، موقعیت شما را تقویت می کنند. باید مالیاتی اضطراری بر بورژوازی وضع شود، و وضعیت کارگران، کارگران کشاورز و دهقانان فقير بلافاصله و به هر قيمتی واقعاً بهبود يابد.

با درودهای صمیمانه و آرزوی موفقیت.
لنین

آرشيو لنین

مبدا