دعوت به همکاری در حوزۀ ترجمۀ متون «آرشیو مارکسیست‌ها در اینترنت»


مترجمان گرامی حوزۀ مارکسیستی؛
دانشگاه‌ها و مراکز نشر و تولید علم در سرمایه‌داری کنونی چنان در قید و بندِ سود سرمایه‌‌اند که خود در تمامی حوزه‌ها به مانعی همه‌جانبه در مسیر رشد و ترویج دانش بشری در تمامی حوزه‌ها مبدل‌ شده‌اند. در این میان، اشاعه و نشر و ترویج دانش رهایی‌بخش مارکسیستی نیز به‌طور اخص تحت تأثیر این روند کالاسازی همه‌جانبۀ علم و دانش قرار گرفته‌است، خاصه از آن رو که اولاً دسترسی به این اندیشۀ انقلابی و انتقادی تا حدّ ممکن محدود شود و ثانیاً مارکسیسم به مثابۀ آموزۀ شرایط رهایی طبقۀ کارگر به یک «علم آکادمیک» بی‌خطر فروکاسته شود. هرچند این رویه نه محدود به ایران، که بخشی از روند کلی‌تر جهانی است، بااین‌حال انعکاس این امر بالأخص در نشر متون کلاسیک مارکسیستی به زبان فارسی صورت آشکارتری به خود می‌گیرد. چرا که علاوه بر دلایل فوق‌، شرایط تاریخی سرکوب سیاسی نیز مانع بزرگی در راه نشر این متون بوده‌است.
مبارزین گمنام چپ ایرانی در دهه‌های پیشین، از طریق نشر زیرزمینی و رواج سبک موسوم به «جلدسفید»، با توجه به ابزارهای در دست‌شان، مجدّانه با مشکلات بالا مقابله کردند و جریان ترجمۀ آثار کلاسیک مارکسیستی را حتی در بدترین شرایط سرکوب سیاسی زنده نگه داشتند (هرچند بعدتر، نشر و حفظ همان آثار نیز به دلایل موج سرکوب دورۀ بعدی با مشکل مواجه شد).
بااین‌حال اکنون ابزارهای حفظ و نشر و اشاعۀ این آثار بسیار ساده‌ترند.
باتوجه به این سابقه-و اکنون که ابزارهای این نشر و اشاعه ساده‌تر و فراگیرترند- وظیفۀ زنده نگه داشتن و رشد دادن جریان ترجمۀ آثار مارکسیستی بر دوش ماست و این جز از طریق نشر و ترویج این متون اولاً در خارج از «صنعت نشر سرمایه‌دارانه» و ثانیاً بدون «تیغ رسمی سانسور حاکم بر صنعت نشر ایران» ممکن نخواهد بود.
«آرشیو مارکسیست‌ها در اینترنت» بستری است که هدف خود را حفظ و ترویج و نشر رایگان دانش مارکسیستی به ۶۱ زبان قرار داده‌است. مدیران بخش فارسی این سایت، تمامی مترجمان متون کلاسیک مارکسیستی را برای گسترش کمّی و کیفی این آرشیو به همکاری دعوت می‌کنند. این دعوت به ترجمه، خصوصاً در سایه فرارسیدن صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ١٩١٧ و صد و پنجاهمین سالگرد انتشار نخستین جلد «کاپیتال» که هر دو نقاط عطف مهمی در مبارزۀ طبقاتی علیه سرمایه‌داری بوده‌اند، موضوعیتی بیشتر می‌یابد.
امید داریم که با همکاری هرچه بیش‌تر شما بتوانیم «آرشیو مارکسیست‌ها» را به منبعی پربارتر و در دسترس‌تر و همیشه رایگان برای تمامی فعالین مبارزۀ طبقاتی و خصوصاً نسل جوانش تبدیل کنیم.
باتشکر و آرزوی موفقیت؛ کیوان نوفرستی و مراد شیرین
٣٠ مه ٢٠١٧

مبدا