ליאון (לב) טרוצקי

1940–1879


ליאון טרוצקי
"מטרה שצריכה להיות מושגת על-ידי הפלה של הביורוקרטיה הינה כינונו מחדש של שלטון הסובייטים, וסילוק הביורוקרטיה הנוכחית מתוכם. אין דבר אחר היכול להיות מוצע או מוצע על-ידי המבקרים השמאלניים. משימתם של הסובייטים המחודשים היא לשתף פעולה עם המהפכה העולמית ועם בניית חברה סוציאליסטית. הפלתה של הביורוקרטיה, אם כן, מניחה מראש את שימור הקניין הממלכתי והכלכלה המתוכננת. כאן תמצית הבעיה כולה."

- ליאון טרוצקי: ברית המועצות במלחמה(1939)


ספרים:

טקסטים ומאמרים: