גאורגי דימיטרוב

1882-1949


דימיטרוב

"מהו מקור ההשפעה של הפאשיזם על ההמונים? הפאשיזם מצליח לכבוש את ההמונים, משום שהוא פונה באורח דמגוגי אל צורכיהם ומצוקותיהם הדוחקים ביותר. הפאשיזם לא זו בלבד שהוא מלבה את המשפטים הקדומים, המושרשים עמוק בלב ההמונים, אלא שהוא אף מספסר במיטב רגשותיהם, בחוש הצדק שלהם, ויש שהוא מהמר אפילו על מסורותיהם המהפכניות. מדוע מתחזים הפאשיסטים הגרמנים, מלחכי-הפינכה הללו של הבורגנות הגדולה ואויביו-בנפש של הסוציאליזם, כ'סוציאליסטים' לעיני ההמונים ומציגים את עלייתם לשלטון כ'מהפכה' ? הם עושים כן, משום שהם שוקדים לנצל למטרותיהם את האמונה במהפכה, את התשוקה לסוציאליזם, המקננות בלב עמלי גרמניה."
- גאורגי דימיטרוב :הוועידה העולמית השביעית של האינטרנציונל הקומוניסטי ( 2 באוגוסט 1935)

 


ספרים:

מאמרים, טקסטים ונאומים: