Shqip | Български | Српскохрватски /Hrvatskosrpski | Ελληνικό | Slovenščina | Türkçe | Română |
English | Français | Deutsch | Español | Esperanto | Italiano | Português | Русский |
други јазици


Марксистичка интернет архива

македонски одделГели Коржев „Подигање на знамето“

БИБЛИОТЕКА НА ЗАСТАПЕНИТЕ АВТОРИ

ИЗБРАНИ МАРКСИСТИЧКИ АВТОРИ

ТЕМАТСКА И ИСТОРИСКА АРХИВА

АУДИО КНИГИ

ШТО ИМА НОВО?

„ИНТЕРНАЦИОНАЛАТА“

ЗА МАКЕДОНСКИОТ ОДДЕЛ НА MИA

ИЗБРАНИ МАРКСИСТИЧКИ АВТОРИ

КАРЛ МАРКС И ФРИДРИХ ЕНГЕЛС

КАРЛ КАУЦКИ

ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН

РОЗА ЛУКСЕМБУРГ

ГАЈО ПЕТРОВИЌ

МАКЕДОНСКИОТ ОДДЕЛ НА MИA

Со Марксистичката интернет архива сакаме да овозможиме лесен пристап до делата на „класичните марксисти“ и сите останати автори и дела поврзани со марксизмот и воопшто левичарската традиција.

Македонскиот оддел го градиме преку преведување на текстовите на македонски јазик и преку префрлање во електронска форма на оние текстови што веќе се преведени на македонски јазик. Ако сакате да придонесете, многу или само малку, во изградбата на архивата, можете да го контактирате администраторот на Македонскиот оддел на МИА. Ова се однесува исто така и доколку пронаjдете грешка од кој било вид, ако имате предлози и слично.

Доколку барате одредени автори или дела кои ги нема во Македонскиот оддел, можете да проверите во главната архива на англиски јазик или во архивите на други јазици.


Филозофите само на различни начини го толкуваа светот, а работата е во тоа тој да се измени.

                                                                                                      Карл Маркс: Тези за Фоербах, 1845