Marxists' Internet Archive

 

Walter Benjamin

1892-1940

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1921: Försök till en kritik av våldet

1921: Teologisk-politiskt fragment

1927: Moskva

1931: Liten fotografihistoria

1935: Paris, 1800-talets huvudstad

1936: Konstverket i reproduktionsåldern

1940: Historiefilosofiska teser