Marxists Internet Archive

 

Cornelius Castoriadis

1922-1997

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1957: Arbetarråd och ekonomin i ett självförvaltat samhälle

1959: Proletariat och organisation

1961: Socialismens innebörd

1961: Socialism eller barbari

1964: Från bolsjevism till byråkrati

1977: Rysslands sociala regim