Marxist Internet Archive


Svenska internetarkivet med verk av
Isaac Deutscher

(1907-1967)

För ögonblicket finns följande verk på svenska direkt i arkivet:

1950: Exkommunistens samvete

1952: Den väpnade profeten - Trotskij 1879-1921 [viktigt arbete]

1952: Om Trotskijs 'Våra politiska uppgifter'

1953: Ryssland efter Stalin - Del 1

1954: Svar till kritiker

1954: ”1984” grymhetens mystik

1956: Chrusjtjov om Stalin

1957: Blev revolutionen förrådd?

1958: Det polska kommunistpartiets tragedi

1959: Den avväpnade profeten - Trotskij 1921-1929 [viktigt arbete]

1960: Byråkratins rötter

1961: Stalin: en politisk biografi [viktigt arbete]

1963: Den förvisade profeten [viktigt arbete]

1964: Maoismen – dess ursprung och idé

1964: Trotskij i vår tid

1964: Den ryska revolutionen och den judiska frågan

1965: Marxismen i vår tid

1965: Det kalla krigets myter

1966: Marxism och icke-våld

1966: Den socialistiska människan

1966: Den Stora Kulturrevolutionen

1967: Den ”nya vänstern” och ”ideologiernas död”

1967: Den ryska revolutionen

1967: Den ofullbordade revolutionen

1967: Att upptäcka "Kapitalet"

1967: Det arabisk-israeliska kriget, juni 1967