MIA: Svenska Arkivet: Ekonomi/Samhällsteori

Marxists Internet Archive

Ekonomi / Samhällsteori

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Ernest Mandel

1964: Introduktion till marxismens ekonomiska teori

 


Roman Rosdolsky

1968: Kapitalets tillkomsthistoria

 


David Yaffe

1972: Den marxistiska teorin om kriser, kapital och staten

 


Vitali Vygodski

1974: Den stora upptäckten - Hur Marx skrev Kapitalet

 


Introduktionsmaterial

1969: Marxismens politiska ekonomi - en introduktion — Dencik, Herlitz, Lundvall

1974: Introduktion till metoden i Kapitalet — Anders Lundkvist

1975: Kapitalets produktionsprocess. Introduktion till Kapitalets första band — Marx-Arbeitsgruppe Historiker

1976: Läs Kapitalet! — Wolfgang Fritz Haug

1978: Att studera Kapitalet - Första boken — Mats Dahlkvist

1979: Att läsa Kapitalet politiskt — Harry Cleaver

 

 

"Det finns ingen kungsväg till kunskapen, och endast den, som inte skyr mödan att klättra uppför dess branta stigar, har utsikt att nå dess ljusa höjder." - Karl Marx