Marxists Internet Archive

 

Pierre Frank

1905-1984


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1968: Den proletära internationalismens nödvändighet och objektiva rötter

1968: Paris. Från studentoroligheter till en proletär socialistisk revolution

1969: Fjärde Internationalen - ett bidrag till den trotskistiska rörelsens historia

1976: Kronstadtupproret 1921

1976: Stalinfenomenets historia

1981: Teorin om den permanenta revolutionen