MIA: Svenska Arkivet: Korsch

Marxists' Internet Archive

 

Karl Korsch

1886-1961

Korsch

Tysk marxistisk teoretiker och vänsterkommunist; avvisade den s.k. "ortodoxa" marxismen.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

1922: Den materialistiska historieuppfattningens ståndpunkt

1923: Den marxska dialektiken

1923: Marxism och filosofi rekommenderas

1924: Om materialistisk dialektik

1930: "Marxism och filosofi" - den nuvarande problemställningen

1933: Om några principiella förutsättningar för en materialistisk diskussion om kristeorin

1938: Karl Marx

1950: 10 teser om marxismen idag