Marxist Internet Archive

Svenska internetarkivet med verk av

Livio Maitan

(1923 - 2004)

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

1970: En avgörande fas i den kubanska revolutionen

1973: Argentina under nyperonismen

1976: Efter Maos död – en ny fas i den politiska kampen

1992: Kina - tre år efter Himmelska fridens torg