Marxist Internet Archive

Svenska internetarkivet med verk av Mao Zedong

(Mao TseTung)

(1893 - 1976)

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

Citat ur ordförande Mao Zedongs verk

Skrifter i urval

Valda verk band 1

Valda verk band 2

Valda verk band 3

Valda verk band 4

Valda verk band 5

Enskilda verk:

1930: Bekämpa bokdyrkan

1941: Förbättra våra studier

1956: Om de 10 stora sambanden

1956: Ordförande Mao Tsetungs tal till musikarbetare

1957: Om det rätta sättet att lösa motsättningar inom folket (urval)

1958: Tal vid högsta statliga konferensen(urval)

1958: Tal vid Chengtukonferensen

1958: Tal vid gruppledarnas forum

1959: Tal vid Lushankonferensen

1959: Tal vid Kommitténs för militära frågor

1962: Tal vid den utvidgade Centrala Arbetskonferensen

1962: Tal vid åttonde Centralkommitténs tionde plenum

1964: Yttrande vid Vårfestivalen

1964: Tal om filosofiska frågor

1964: Kinas stora språng framåt

1965: Direktiv om folkhälsan

1965: Tal i Hangchow

1964-66Samtal med Mao Yüanhsin

1966: Tal till ledare i Centrum

1966: Centralkommitténs Grupp för Kulturrevolutionen

1966: Centralkommitténs elfte plenum

1966: Tal vid rapportmötet

1966: Tal vid centrala arbetskonferensen

1967: Centrala Gruppen för Kulturrevolutionen

1967: Möten med kamraterna Chang Ch’unchiao och Yao Wenyüan

Brev