MIA: Svenska Arkivet: Marx & Engels

Marxists' Internet Archive

 

marx

Marx
&
Engels

engels
1818-1883
 
1820-1895

1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890
Brev | Biografier | Kapitalet

M = skriven av Marx; E = skriven av Engels
För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.

OBS! Följande texter är översättningar av varierande kvalitet, dock aldrig sämre än de analoga förlagorna. För ett mer ingående studium hänvisas till de tyska, engelska och franska originalen.


1840


 

1842

Förslaget till skilsmässolag (M)

1843

Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin (M)

1844

I judefrågan (M)
Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning (M) *
Utkast till en kritik av nationalekonomin (E)
Kritiska randanmärkningar till artikeln "Kungen av Preussen och socialreformen" (M)
Ekonomisk-filosofiska manuskript (M) *

1845

Beskrivning av de under senare tid bildade och fortfarande bestående kommunistiska kolonierna (E)
Den arbetande klassens läge i England (E)
Ur »Den heliga familjen» (M/E)
Teser om Feuerbach (M) *
Ur »Den tyska ideologin» (M/E) *

1847

Filosofins elände (M)*
Om Polen (M/E)
Kommunismens grundsatser (E)
Ur »Kommunisternas Förbunds Stadgar» (E)
Lönearbete och Kapital (M)

1848

DET KOMMUNISTISKA PARTIETS MANIFEST (M/E)*
Fordringar av Kommunistiska Partiet i Tyskland (M/E)
Frankfurtförsamlingen (E)

1849

Kölnerprocessen mot de rhenska demokraternas utskott (M)

Brev


1850


1850

Centralledningens hänvändelse till förbundet, mars 1850 (M/E)
Centralledningens hänvändelse till förbundet, juni 1850 (M/E)
Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 (M)
Tyska bondekriget (E)

1852

Ur »Revolution och kontrarevolution i Tyskland» (E)
Louis Bonapartes Adertonde Brumaire (M)

1853

Det brittiska herraväldet i Indien (M)
Avslöjanden om kommunistprocessen i Köln (M)

1854

Ur: »Det revolutionära Spanien» (M)

1856

Tal vid firandet av "People's Paper" (M)

1857

Inledningen till kritiken av den politiska ekonomin (M)
Afghanistan (E)
Det indiska upproret för New-York Daily Tribune (M)

1858

Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin (M) *

1859

Till Kritiken av den Politiska Ekonomin (M)
    samt FÖRORD *
Recension av "Till Kritiken av den Politiska Ekonomin" (E)

Brev


1860


1861

Det nordamerikanska inbördeskriget (M)

1863

Ur »Teorier om mervärdet» (M) * 434KB (68%)

1864

Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen (M)
Provisoriska stadgar för den Internationella Arbetarassociationen (M)
Den omedelbara produktionsprocessens resultat (M)

1865

Lön, pris och profit (M)

1867

KAPITALET, FÖRSTA BANDET * 867KB (65%)
Recension av "Kapitalet" för Rheinische Zeitung (E)

1868

Översikt över "Kapitalet" av Karl Marx (E)
Recension av "Kapitalet" för Demokratische Wochenblatt (E)
Recension av "Kapitalet" för The Fortnightly Review (E)

Brev


1870


1871

Pariskommunen (M)
Intervju med Marx i New York World
Om arbetarklassens politiska verksamhet (E)
Allmänna stadgar för Internationella Arbetarassociationen (M)

1873

I bostadsfrågan (E)

Om auktoritet (E)

1874

De blanquistiska Kommunflyktingarnas program (E)
Sociala förhållanden i Ryssland (E)

1875

Kritik av Gothaprogrammet (M)

1876

Arbetets andel i apans förvandling till människa (E)

1878

Anti-Dühring (E)

1879

Intervju med Marx i Chicago Tribune

Brev


1880


1880

SOCIALISMENS UTVECKLING FRÅN UTOPI TILL VETENSKAP (E)
Inledning till det franska arbetarpartiets program (M)
Randanmärkningar till Adolph Wagners lärobok i politisk ekonomi (M)

1881

Fackföreningarnas roll (E)
Nödvändiga och överflödiga samhällsklasser (E)

1882

Förord till andra ryska utgåvan av "Det kommunistiska manifestet" (E)
Frankertiden (E)
Die Mark (Marken) (E)

1883

Naturens dialektik (E)
Tal vid Karl Marx grav (E)

1884

Marx och "Neue Rheinische Zeitung" (1848-1849) (E)
FAMILJENS, PRIVATEGENDOMENS OCH STATENS URSPRUNG (E)

1885

KAPITALET, ANDRA BANDET 404KB (70%)
Till kommunistiska förbundets historia (E)
Till de preussiska böndernas historia (E)

1886

LUDWIG FEUERBACH OCH DEN KLASSISKA TYSKA FILOSOFINS SLUT (E)

1887

Juristsocialism (E/K)

1888

Våldets roll i historien (E)

Brev


1890


1890

Den ryska tsarismens utrikespolitik (E)

1894

Bondefrågan i Frankrike och Tyskland (E)
KAPITALET, TREDJE BANDET * 763KB (69%)

Brev