Marxists Internet Archive

 

George Novack

1905-1992


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1965: Individens roll i historien

1965: Den materialistiska filosofins ursprung

1968: Inledning till Fallet Leo Trotskij

1973: Max Shachtman: Ett politiskt porträtt