Marxists Internet Archive

 

Victor Serge

1890-1947


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1920: Anarkisterna och den ryska revolutionen
1926: Vad varje revolutionär bör veta om repressionen
1929: Om finska revolutionen 1918
1938: De senaste ’rensningarna’ i Sovjet
1942: Den gamle (om Trotskij)
1945: En revolutionärs minnen
1945: Kronstadt 1921 (utdrag ur En revolutionärs minnen)