MIA: Svenska Arkivet: Tidskrifter

Marxists Internet Archive

Tidskrifter

 

För ögonblicket finns följande skrifter på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


 

1972-79: Arbetarmakt
1970: Bolsjevik
1969-96: Fjärde Internationalen
1975-: För Kommunismen
1972-73: Indokina
1973-75: Internationell Arbetarkamp
1971-74: Mullvaden
1969-70: Revolutionär Information
1973-85: Rådsmakt
1920-: Röda Fanor
1957-1972: Situationistiska Internationalen
1970-78: Socialist/Världssocialism
1926-: Syndikalismen
1977-83: TEKLA: teori och klasskamp
1891: Under röd flagg
1979-: Världssocialistiska häften

 

"Vid grundandet av Internationalen formulerade vi stridsropet: Arbetarklassens befrielse måste vara arbetarklassens eget verk. Vi kan alltså inte slå följe med folk som öppet förklarar att arbetarna är för obildade för att kunna befria sig själva utan först uppifrån måste befrias genom filantropiska stor- och småborgare." - Karl Marx