Marxists Internet Archive (Thai)

อาร์ไคฟ์อินเตอร์เน็ตผู้นิยมลัทธิมาร์คซ์
(ไทย)

มาร์คซ์ และ เองเกิลส์

Marx

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค, มาร์คซ์ 1845

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์, มาร์คซ์ และ เองเกิลส์, 1848

บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน, เองเกิลส์, 1876

กำเนิดครอบครัว ทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ, เองเกิลส์ 1884


วลาดิเมียร์ เลนิน

Lenin

ว่าด้วยศาสนา

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน

สงครามและสังคมนิยม (1915)

รัฐกับการปฏิวัติ (1917)

อาเลคซานดรา คอลอนไท

Kollontai

ผู้หญิงและครอบครัว (แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี)

ตรอทสกี

Trotsky

ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่?

ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์

ทฤษฏีปฏิวัติถาวร

อันโตนิโอ กรัมชี่

Gramsci

ประชาธิปไตยของแรงงาน

สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน

ปัญญาชน

ฮาล เดรเปอร์

Hal Draper

สองวิญญาณของสังคมนิยม

โดย ดังแคน ฮาลัส

Duncan Hallas

ระบบทุนนิยม: ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน

โทนี่ คลิฟ

Tony Cliff

แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ

การปฏิวัติถาวร “หันเห”

ครอบครัว

 

“นักปรัชญาเพียงแต่วิเคราะห์โลกในแง่ต่าง ๆ แต่ประเด็นหลักคือการเปลี่ยนแปลงโลก!”