Index temàticA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

ZTornar a l'índex

Índex de definicions:

Alienació / Avantguarda i masses / Burgesia / Capital / Capital constant i variable / Capitalisme / Centralisme democràtic / Classe / Comunisme / Crítica / Democràcia / Democràcia burgesa / Democràcia proletària / Dialèctica / Dictadura de la burgesia / Dictadura del proletariat / Dinàmica de grups / Diners / Divisió del treball / Ésser / Esclavisme / Estalinisme / Eurocomunisme / Força de treball / Forces productives / Fordisme / Guerra de guerrilles / Imperialisme / Instruments de treball / La Internacional / Llibertat / Lluita de classes / Maoïsme / Masses / Materialisme / Materialisme dialèctic / Mitjans de producció / Moviments d'alliberament nacional / Mundialització / Plus-vàlua / Política / Pràctica / Preu / Proletariat / Propietat / Religió / Salari / Sectarisme i oportunisme / Sindicat / Sistema asiàtic de producció / Sobreproducció i subconsum / Socialisme / Social-xovinisme / Subjecte de treball / Taylorisme / Teoria / Terrorisme Toyotisme / Treball / Treball assalariat / Trotskisme / Utopia / Valor / Voluntarisme.


Conceptes polítics bàsics

Ésser
Forces productives
Propietat
  Treball i divisió del treball
  Mitjans de producció
Classe i lluita de classes
  Proletariat
  Burgesia
Avantguarda i masses
Democràcia
  Democràcia proletària
  Democràcia burgesa
  Dictadura del proletariat
  Dictadura de la burgesia
Socialisme
Comunisme


Conceptes econòmics bàsics

Treball
  Força de treball
  Divisió del treball
  Salari
  Treball assalariat
 
Plus-vàlua

Forces productives
  Propietat
  Mitjans de producció
  Instruments de producció
 
Subjecte de treball

Institucions econòmiques:
  OMC
  GATT
 
FMI
  Banc Mundial