Enciclopèdia del marxisme: índex temàtic

 


Mi


Mitjans de producció

Les eines (instruments) i les matèries primeres (subjecte) que s'utilitzen per crear quelcom són els mitjans de producció.

Si examinem globalment el procés des del punt de mira del seu resultat, el producte, és clar que tant els instruments com el subjecte del treball, són mitjans de producció, i que el propi treball és treball productiu.

Karl Marx

Das Kapital: Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß

Veieu també: treball i forces productives


Índex de la lletra m

Índex temàtic | Enciclopèdia del marxisme