MIA : Marxistisch auteur : August Bebel

Richtte met W. Liebknecht in 1869 de Duitse Sociaal Democratische Partij op. In 1875 verenigde hij te Gotha de sociaaldemocraten met de lassalleaanse socialisten in de SPD. Hij was fractieleider, en hoofdredacteur van Vorwärts en Die Neue Zeit.


 [Bebel]

August Bebel

(1840 – 1913)

Wij hebben uit al het voorgaande kunnen leren dat het bij de verwezenlijking van het socialisme niet te doen is om een willekeurig ‘vernielen’ en ‘afbreken’, maar om een worden volgens de wetten van de natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Dat alle factoren, die in het ontbindingsproces aan de ene kant, in het wordingsproces aan de andere kant, een rol spelen, factoren zijn die werken gelijk zij moeten werken. Dat noch ‘geniale staatslieden’, noch ‘volksopruiende demagogen’ naar hun wil de dingen leiden kunnen. ‘Zij geloven voort te stuwen, en worden zelf voortgestuwd’. (De vrouw en het socialisme)


Werken:

De vrouw en het socialisme, 1879   (vertaling op basis van de 9e uitgave)

Klerikalisme en de socialistische houding daartegenover, 1903

Uit mijn leven, deel 1 en 2, 1910 en 1911

 


Zoek knop