Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH – XL

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!HIER en HIER

Oneliner van de maand:
Rode zetel


    De natuur geeft alle goederen allen mensen gemeenzaam (...)
    De natuur heeft derhalve het gemeenschapsrecht gemaakt en het is slechts de   
    onrechtvaardige aanmatiging (usurpatio) die het eigendomsrecht maakte.    


Bron: August Bebel: Uit mijn leven


16 november 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De Duits-Franse oorlog

De positie van Liebknecht en mij bij het uitbreken en tijdens de duur van de oorlog, in en buiten de Rijksdag, is jarenlang onderwerp van discussie en felle aanvallen geweest. In het begin ook in de partij. Maar korte tijd daarna kregen we gelijk. Ik moet bekennen dat ik op geen enkele manier spijt heb van onze houding destijds ...


9 november 2023

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie – Tweede hoofdstuk: Het geld of de eenvoudige circulatie

Tijdens een parlementair debat over Sir Robert Peels bankwetten van 1844 en 1845 merkte Gladstone op, dat zelfs de liefde niet zoveel mensen in dwazen had veranderd als het gepieker over het wezen van het geld. ...


1 november 2023

Salvador Allende (1971): De Chileense weg naar het socialisme

Ik sta hier voor u uit hoofde van het grondwettelijk mandaat en hecht aan deze boodschap een tweeledig belang. Het is de eerste boodschap van een regering die net is aangetreden, en het beantwoordt aan unieke eisen in onze politieke geschiedenis. ...


24 oktober 2023

August Bebel (1911): Uit mijn leven - Deel 2 - Begin van mijn parlementaire activiteit

... Toen ik op het punt stond de deur te openen van het oude herenhuis in de Leipzigerstrasse, waar de Rijksdag vergaderde, werd deze van binnenuit geopend en stapte prins Friedrich Karl, die ook lid was van de Rijksdag, naar buiten. De hoogste op de sociale ladder ontmoet de laagste, dacht ik. ...


16 oktober 2023

Toevoeging in het Marxistisch Woordenboek van de lemma’s Middel en Doel en Radicalisme en Extremisme

• Radicalisme en extremisme zijn veelgebruikte labels in verband met politieke groeperingen of stromingen en sociale groepen in de maatschappij. Maar de labels worden dikwijls fout aangebracht.

• De dialectiek van middelen en doelen is van grote historische, ethische en politieke betekenis.


13 oktober 2023

Salvador Allende (1970): Allende’s Overwinningstoespraak op 5 september 1970

Ik ben diep ontroerd nu ik vanaf dit balkon tot u spreek, via deze ondermaatse luidsprekers. Hoe veelzeggend – meer dan dat er gezegd kan worden met woorden – is de aanwezigheid van het volk van Santiago, dat de overgrote meerderheid van de Chilenen vertegenwoordigt en hier samenkomt om de overwinning opnieuw te bevestigen die we vandaag eerlijk hebben behaald, een overwinning die een nieuwe weg opent voor ons land, en waarvan de belangrijkste actor de arbeidersklasse van Chili is, ...


10 oktober 2023

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, jg. 43, nr 2, zomer 2009

Klein links en verkiezingen - Automobielindustrie - Darfur - Neoliberalisme en Zambia - Oeganda - Imperialisme en negationisme - Congo - Griekenland - Islam in Europa - Rosa Luxemburg - Hongaarse Radenrepubliek - Mondiaal Sociaal Forum 2009


9 oktober 2023

August Bebel (1911): Uit mijn leven - Deel 2 - Jean Baptist v. Schweitzer

... Voor hem was de beweging, waar hij zich na vele omzwervingen bij aansloot, geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Hij sloot zich bij de beweging aan zodra hij zag dat er voor hem geen toekomst was binnen de bourgeoisie, dat er voor hem, die al vroeg door zijn manier van leven was gedeklasseerd, ...


24 september 2023

Salvador Allende (1973): Allende’s laatste toespraak op 11 september 1973

Landgenoten, ik zal met mijn leven de verdediging van de principes dierbaar aan dit land betalen. De schande zal over hen vallen die hun overtuigingen verloochenden, die zich niet aan hun eigen woord hielden en zich aan de zijde van het leger en zijn doctrines schaarden. Het volk moet behoedzaam zijn, zich noch laten provoceren noch laten uitmoorden, maar zijn verworvenheden verdedigen. ...


22 september 2023

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie – Eerste hoofdstuk: De waar

Op het eerste gezicht lijkt de burgerlijke rijkdom een reusachtige verzameling waren te zijn en de afzonderlijke waar het elementaire bestaan daarvan. Maar elke waar treedt op onder een tweeledig gezichtspunt: als gebruikswaarde en als ruilwaarde. ...


21 september 2023

Karl Marx (1859): Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie

Ik behandel het systeem van de burgerlijke economie in deze volgorde: kapitaal, grondbezit, loonarbeid; staat, buitenlandse handel, wereldmarkt. Bij de eerste drie punten onderzoek ik de economische levensvoorwaarden van de drie grote klassen, waarin de moderne burgerlijke maatschappij uiteenvalt; de samenhang van de drie andere punten ligt voor de hand. Afdeling 1 van het eerste boek, waarin het kapitaal wordt behandeld, bestaat uit de volgende hoofdstukken: 1. de waar; 2. het geld ofwel de eenvoudige circulatie; 3. het kapitaal in het algemeen. ...


19 september 2023

De staatsgreep in Chili

Wat er op 11 september 1973 in Chili gebeurde, onthulde niet plotseling iets nieuws over de manieren waarop mannen met macht en privileges hun sociale orde proberen te beschermen: de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar staat bol van dergelijke episodes. Toch heeft Chili veel linkse mensen op zijn minst gedwongen tot een aantal ongemakkelijke overpeinzingen en vragen ...


28 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Vóór Barmen-Elberfeld

De strijd met de lassalleanen van beide richtingen werd met het jaar 1868 steeds heviger. Dit werd niet anders door het feit dat we geld inzamelden voor de verkiezing van Hasenclever in het kiesdistrict Duisburg ...


28 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Mijn eerste veroordeling

Het wanbestuur en vriendjespolitiek, onder de regering van koningin Isabella van Spanje, verenigde de oppositiepartijen in een gewelddadige opstand die resulteerde in de vlucht van Isabella ...


25 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De vakbeweging

Ik houd me alleen bezig met de vakbeweging in zoverre ik mezelf tot de vroedvrouwen ervan reken. Men zou het jaar 1868 het geboortejaar van de Duitse vakbonden kunnen noemen, maar onder voorbehoud. ...


21 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - De gang naar Neurenberg

In juli 1867 werd na lange onderhandelingen tussen Noord-Duitsland en de Zuid-Duitse staten een verdrag gesloten, volgens hetwelk de regeling van de douane- en indirecte belastingen zou worden onderworpen aan de beraadslagingen van een zogenaamd douaneparlement, bestaande uit leden van de Noord-Duitse Rijksdag en uitdrukkelijk daartoe gekozen vertegenwoordigers van de vier Zuid-Duitse staten. ...


12 juli 2023

August Bebel (1910): Uit mijn leven - Persoonlijke herinneringen

Voor een man die in het publieke leven met een wereld van tegenstanders in strijd ligt, is het niet onverschillig, wat voor een vrouw aan zijn zijde staat. Afhankelijk van het geval kan zij een steun en stuwkracht zijn voor zijn streven, of een loden last en een rem. Ik ben blij te kunnen zeggen dat de mijne behoorde tot eerstgenoemde. ...


16 mei 2023

Albert Einstein (1948): Brief aan de New York Times

Een van de meest verontrustende politieke verschijnselen van onze tijd is de opkomst van de “Freedom Party” (Tnuat Haherut) in de pas opgerichte staat Israël. Deze politieke partij lijkt in haar organisatie, methoden, politieke filosofie en sociale aantrekkingskracht sterk op de nazi- en fascistische partijen. Ze is voortgekomen uit de voormalige Irgun Zvai Leumi, een terroristische, rechtse, chauvinistische organisatie in Palestina. ...