Joseph Dietzgen

Het wezen van de menselijke hoofdarbeid


Geschreven: 1869
Transcriptie: Adrien Verlee
Omzetting naar HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, februari 2004
Deze versie: Overgedrukt uit het sociaaldemocratische tijdschrift De Nieuwe Tijd. Door uitgeverij J.A. Fortuin, Kerkstraat 34, Amsterdam 1903.


Inhoud


Voorrede

Inleiding

Het reine verstand of het denkvermogen in het algemeen

Het wezen der dingen

De praktijk van het verstand in de natuurwetenschap

“Praktisch Verstand” of Moraal