MIA : Marxistisch auteur : Herman Gorter

Dichter en marxist. O.a. gekend van zijn werken Mei en Pan. Hij was een vooraanstaand lid en theoreticus van de SDAP (1897-1909), en met de scheuring van 1909 lid van SDP. Met Henriette Roland Holst was hij redacteur van het tijdschrift De Nieuwe Tijd. Gorter kon moeilijk leven met het reformisme van de sociaaldemocratische partijen. Met het uitbreken van de wereldoorlog verzette hij zich tegen de sociaaldemocratie die meedeed aan deze oorlog. De Oktoberrevolutie in Rusland was voor hem een stimulans, maar op een kritische wijze. Wat bijvoorbeeld zijn Open brief aan partijgenoot Lenin laat zien.

Herman Gorter

1864 - 1927

“De moraal is klassenmoraal zolang er een klassenmaatschappij is, er bestaat niet in de klassenmaatschappij een voor allen geldige zedenwet binnen de klassenstrijd, maar elke klasse vindt de hare de juiste, en veroordeelt die van de tegenstanders als slecht en schandelijk.” (Klassenmoraal)


Afbeelding van Herman Gorter

Werken:

Kritiek op de literaire beweging van 1880 in Holland, 1897

De algemene werkstaking in België, 1902

Sociaaldemocratie en anarchisme, 1905

Het revisionisme in de praktijk, 1906

Het historisch materialisme, voor arbeiders verklaard, 1908 —   Belangrijk werk  

De grondslagen van de sociaaldemocratie, 1912

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaaldemocratie, 1914

De wereldrevolutie, 1918

Het opportunisme in de Nederlandse Communistische Partij, 1919

Open brief aan partijgenoot Lenin, 1920 —   Belangrijk werk  

Klassenmoraal, 1920

De Algemene Arbeiders Bond, 1921

De lessen van de Maartbeweging, 1921

De Internationale van Moskou, 1921

De organisatie voor de klassenstrijd van het proletariaat, 1922

 

 


Zoek knop