MIA : Marxistisch auteur : Karl Kautsky

Een van de gekende theoretici van de Tweede Internationale, een leidend opvolger van Marx en Engels na hun dood. Met Lenin en anderen komt hij in conflict over de Russische revolutie en de Eerste Wereldoorlog. Dit aangaande partijopbouw en machtstrategie.

Karl Kautsky

1854 - 1938


Karl Kautsky

Werken:

Staatssocialisme, 1881

Opheffing van de staat, 1881

De vrije samenleving, 1882

Thomas More en zijn utopie, 1888

Parlementarisme, volkswetgeving en sociaaldemocratie, 1893

Bernsteins kritiek op de methode van het marxisme, 1899

Enige woorden over de eisen van het Hollandse verkiezingsprogram ten gunste van het landvolk, 1901

Klassenbelang, bijzonderbelang, gemeenschapsbelang, 1903

Ethiek en materialistische geschiedenisbeschouwing, 1906

De oorsprong van het christendom, 1908 –   Belangrijk werk  

De weg naar de macht, 1909

De dictatuur van het proletariaat, 1918

Terrorisme en communisme, 1919

Geschiedenis van de Eerste Internationale, 1924

Het bolsjewisme in het slop, 1931

Karl Marx’ historisch werk, 1933

 

 


Zoek knop