MIA: Marxistisch auteur: Karl Korsch

 

Na de publicatie van Marxisme en filosofie werd hij uit de partij gestoten. Toen hij in 1933 Duitsland moest verlaten bracht dit een isolement voor Korsch met zich mee. Pas op het einde van de jaren 1950 kreeg zijn werk opnieuw belangstelling.

Karl Korsch

1886 - 1961

Een ander onvermijdelijk gevolg van deze accentverlegging van de dialectiek naar het materialisme is de daardoor teweeggebrachte onvruchtbaarheid van deze materialistische filosofie voor de wezenlijke verdere ontwikkeling van de empirische wetenschappen van natuur en samenleving. Hoezeer het in het westerse marxisme zeer in de mode geraakte tegenover elkaar stellen van de materialistisch-dialectische ‘methode’ en de door toepassing daarvan in de filosofie en wetenschappen verkregen inhoudelijke resultaten ook tegen de geest van de dialectiek en helemaal van de materialistische dialectiek indruist, daar immers methode en inhoud in de dialectische opvatting onscheidbaar bij elkaar horen en volgens een bekende uitspraak van Marx ‘de vorm geen waarde heeft, wanneer zij niet de vorm van haar inhoud is’, ligt aan deze overdrijving toch het volstrekt juiste inzicht ten grondslag dat de betekenis die het dialectische materialisme sedert het midden van de negentiende eeuw voor de ontwikkeling van de empirische wetenschappen van natuur en maatschappij heeft gehad, vooral in zijn methode heeft gelegen. ‘Antikritiek’


Karl Korsch

Werken:

Het standpunt van de materialistische geschiedenisopvatting, 1922

Marxisme en filosofie, 1923

De dialectiek van Marx, 1923

Over materialistische dialectiek, 1924

De tegenwoordige stand van het probleem ‘marxisme en filosofie’, 1930

 


Zoek knop