Rosa Luxemburg

Massastaking, partij en vakbonden


Geschreven: 1906
Bron: Een uitgave van de Bond van Internationale Kommunisten (geen jaartal vermeld). Werd grondig taalkundig nagelezen en aangepast.
Transcriptie: Adrien Verlee, juni 2004
HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, juni 2004


Massastaking, partij en vakbonden ➝ E-boek als EPUB door Sander SweersInhoudsopgave


1. Russische revolutie, anarchisme en algemene staking

2. De massastaking, geen kunstmatig maar een historisch gegeven

3. De ontwikkeling van de massastaking in Rusland

4. De interactie van politieke en economische strijd

5. Lessen uit de Russische klassenstrijd voor Duitsland

6. Samenwerking tussen georganiseerde en ongeorganiseerde arbeiders, noodzakelijk voor de overwinning

7. Massastaking en revolutie

8. De noodzaak van verenigde actie van vakbonden en sociaaldemocratie